KATEDRA GEOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Hornicko-geologická fakulta

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Vítejte na domovské stránce KATEDRY GEOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, která je součástí Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Katedra působí v oblasti výuky geologie a navazujících disciplín, především aplikované geologie, kde zajišťuje také výzkum. Mimo to je zapojena do spolupráce s praxí, řady mezinárodních projektů a kooperace s domácími i zahraničními univerzitami. Katedra geologického inženýrství je organizačně rozdělena na tři oddělení: 

 

Katedra je garantem studijního programu "Geologické inženýrství" a v rámci tohoto programu dvou studijních oborů:

Současně v rámci studijního programu "Nerostné suroviny" katedra garantuje:

bakalářský studijní obor: KRAJINNÉ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

magisterský studijní obor VODA - STRATEGICKÁ SUROVINA

 

 

 

Stránky Mezinárodního roku planety Země v ČR

The work of geologists.