Oddělení inženýrské geologie a hydrogeologie

 

 

Multimediální učební texty "Inženýrská geologie"

(autoři Marian Marschalko, Jarmila Müllerová, David Ides)

 

Multimediální učební texty "Geologie"

(autoři Marian Marschalko, Radomír Grygar, Arnošt Liberda, Jana Manfrinová)

 

Multimediální učební texty "Praktika z geologie"

(autoři Marian Marschalko, Jana Manfrinová, Arnošt Liberda)

 

Multimediální učební texty "Svahové deformace"

(autoři Marian Marschalko, Jarmila Müllerová, David Ides)

 

Multimediální učební texty "Cvičení z inženýrské geologie"

(autor Marian Marschalko)

 

Studentské projekty