Institutu geologického inženýrství je členěn do následujících oddělení: