P4120011

P1010085

Pelosideritová konkrece v jílovcích spodní křídy.

Limonitová, dříve pyritová, konkrece v jílovcích karbonu.

P1010051

P1010048

Rohovce ve slínitých vápencích, spodní křída.

P1010142

P1010044

Hlíznaté vápence, svrchní jura.

Hlíznaté vápence se zbytky amonitů, svrchní jura.

Rohovec ve vápenci, křída.

Stylolity, jura.