Aplikovaná mineralogie, petrografie a geochemie

 

Výchova odborníků, kteří jsou schopni posuzovat z hlediska látkového a fázového složení fenomény horninového prostředí, a to za účelem hledání takových užitných hodnot, které by byly nápomocny k rozvoji tzv. čistých bezodpadních technologií, především pak v báňské činnosti, která se dnes významně posouvá do oblasti stavebních a nerudních surovin.

Na druhé straně, schopnost hodnot staré ekologické zátěže, reprezentované produkty antropické činnosti - zejména báňské, hutní a chemické, odpovídající svým složením jak přírodním, tak technogenním minerálních fázím, jako na potencionální netradiční či druhotné suroviny.