Geologická informatika a geostatistika

Vedle úplného přehledu základních geologických disciplin a předmětů všech oblastí ložiskového, hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu je hlavní pozornost zaměřena na problematiku sběru, uchovávání a zpracování geologických informací, na modelování přírodních objektů a procesů pomocí počítačů a na otázky využití metod systémové analýzy a expertních systémů v geologických vědách. Poskytuje praktické znalosti v práci s počítači se zaměřením na databázové systémy, geografické informační systémy a programové systémy matematicko-statistické a geostatistické analýzy.