Vrtný a geofyzikální průzkum

Profil zaměřený na techniku a technologii hlubinného vrtání pro těžbu, uskladňování uhlovodíků a likvidaci tekutých odpadů a mělkého vrtání pro geologické, geotechnické i ekologické účely je zaměřený i do oblasti konstrukčního řešení vrtů, vrtných nástrojů a měřících aparatur.