Metodika pro stanovení smáčivosti zrn uhlí
Plný text závěrečné zprávy

 Plný text závěrečné zprávy je dostupný zde .

Osvědčení příslušného orgánu státní správy

 Osvědčení příslušného orgánu státní správy je dostupné zde .

Protokol o převzetí výsledků do evidence VŠB - TU Ostrava

 Protokol o převzetí výsledků do evidence je dostupný zde .