3D_VIZ – program pro 3D vizualizaci morfologie ložiska uhlí a jednotlivých technologických parametrů
Podrobný popis software

 Podrobný popis software je dostupný zde .

Potvrzení u využívání na jiném pracovišti

 Potvrzení u využívání na jiném pracovišti je dostupné zde .

Protokol o převzetí výsledků do evidence VŠB - TU Ostrava

 Protokol o převzetí výsledků do evidence je dostupný zde .