Svazek specializovaných map s odborným obsahem KVALITATIVNÍ PARAMETRY KYJOVSKÉ SLOJE V GEOLOGICKÉ MOCNOSTI (kelčansko – domanínská část jihomoravského lignitového revíru)
Plný text závěrečné zprávy

 Plný text závěrečné zprávy je dostupný zde .

Náhled na výsledky

 Náhled map KS-KD-GM-1 ,  KS-KD-GM-2  a KS-KD-GM-3 .

Osvědčení příslušného orgánu státní správy

 Osvědčení příslušného orgánu státní správy je dostupné zde .

Protokol o převzetí výsledků do evidence VŠB - TU Ostrava

 Protokol o převzetí výsledků do evidence je dostupný zde .