Pochopení integrace a kombinace složek zemského systému jako celku vyžaduje podstatné sjednocení geovědních disciplín ve smyslu koncepce, znalostí, dovedností a přístupů k řešení. Geoinformatika poskytuje prostředky k řešení této výzvy a otvírá nové cesty výzkumu a výchovy.

(Herman B. Zimmerman, 2001)

M. Lee Allison na výročním shromáždění Americké geologické společnosti v Seatlu konstatoval, že geoinformatika je aplikace informační technologie do věd o Zemi. Ve smyslu této velmi jednoduché a velmi snadno pochopitelné definice je tato kniha určena všem, kteří se zabývají studiem planety Země a jejích složek, vysokoškolským studentům i vědeckým a odborným pracovníkům. Představuje základní informaci o velmi rozsáhlém souboru postupů, které se využívají při řešení komplikovaných otázek popisu a vývoje přírodních objektů a jejich systémů.


Tyto učební texty byly vytvořeny za podpory Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR, tematický okruh F6/d, číslo projektu 213/2005.

Studijní materiály vycházejí z publikace Schejbal, C., Homola, V., Staněk, F.: Geoinformatika. Košice, Pont, 2004, 229 s., ISBN 80 967611-8-8. Text je pravidelně aktualizován.
Autoři : Dr. h.c. Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc.; Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph. D.; Doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.; Ing. Vlastimil Kajzar
Spolupracoval : Ing. Jakub Jirka