Tab. 10.1.1  Přehled základních hydraulických a hydrogeologických charakteristik a jejich jednotek

Odporové charakteristiky

Kapacitní charakteristiky

Odporově-kapacitní charakteristiky

 

propustnost

průtočnost

Koeficient volné zásobnosti                          Sv (-)

Koeficient hladinové vodivosti

a´ (m2.s-1)

a´ = T/Sv

 

Koeficient propustnosti                   k (m2)

Koeficient absolutní transmisivity

Tabs (m3)

Tabs= k . m

Koeficient pružné zásobnosti                        Sp (-)

Koeficient filtrace                           K (m.s-1)

Koeficient transmisivity                    T (m2.s-1)

T = K. m

T = K. H

Koeficient pórovitosti  n (- ; %)

Koeficient tlakové vodivosti

a (m2.s-1)

a = T / Sp