Tab. 5.1.1.1 Zrnitost a – magmatických, metamorfovaných a

biochemických, b - sedimentárních skalních hornin (ČSN 72 1001)

a)

 

 

b)

 

Označení

Velikost zrn (mm)

 

Označení

Velikost zrn (mm)

amorfní

makroskopicky nestanovitelná

 

pelitická

< 0,002

velmi jemnozrnná

< 0,1

 

aleuritická

0,002-0,06

jemnozrnná

0,1-0,3

 

jemně psamitická

0,06-0,25

střednozrnná

0,3-3,0

 

středně psamitická

0,25-1

hrubozrnná

3,0-10,0

 

hrubě psamitická

1 - 2

velmi hrubozrnná

> 10,0

 

drobně psefitická

2 - 8

 

 

 

středně psefitická

8 - 30

 

 

 

hrubě psefitická

30 - 60

 

 

 

kamenitá

60 - 200

 

 

 

balvanitá

> 200