Tab. 5.1.1.2 Stupeň opracovanosti zrn klastických sedimentárních skalních hornin (ČSN 72 1001)

Označení

 

Charakteristika

ostrohranné (angulární)

 

rovné plochy, ostré hrany a rohy, nepatrné nebo žádné projevy opracovanosti

poloostrohranné (subangulární)

 

částečně obroušené hrany a rohy, rovné plochy

polozaoblené

 

hrany a rohy zaoblené, zrna mají původní tvar

zaoblené (oválné)

 

hrany a rohy tvoří plynulé křivky, původní tvar zrna je ještě poznatelný, rovné plochy čisté

dokonale zaoblené (dokonale oválné)

 

zrno má plynule zaoblené tvary, naznačující původní tvar, bez rovinných ploch, hran a rohů