Tab. 5.1.1.3  Vrstevnatosti sedimentárních hornin (ČSN 72 1001)

Druh

vrstevnatosti

Mocnost vrstev (mm)

Název vrstvy

tence laminovaná

< 2

lamina

laminovaná

2–20

tence deskovitá

20-60

deska

deskovitá

60–200

lavicovitá

200–600

lavice

hrubě lavicovitá

600-2000

masívní

> 2000