Odkazy na Internetové stránky

·         Česká asociace inženýrských geologů - http://www.caig.cz/

·         Česká geologická služba – Geofond - http://www.geofond.cz/

·         Iinternational association for engineering geology and the environment - http://www.civil.ntua.gr/IAEG.html

·         Engineering geology and protection of ancient monuments and archaeological sites - http://www.geocities.com/Athens/Forum/2960/

·         Český geologický ústav - nový informační portál - http://nts2.cgu.cz/

·         Akademie Věd ČR - http://www.kav.cas.cz/press/stranky/archiv/ab/ab2000/ab0012/sesuvy.htm

·         Institut geologického inženýrství VŠB - TU Ostrava - http://www.hgf.vsb.cz/541/geolo.html

·         Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky - http://prfdec.natur.cuni.cz/~geophys/ustav/katedra.htm

·         Katedra inžinierskej geológie - PF UK Bratislava - http://www.fns.uniba.sk/prifuk/pracovis/200203/geol/kig.php

·         ČVÚT Praha, Katedra geotechniky - http://web.fsv.cvut.cz/k135/ 

·         Engineering Geology - International Journal - http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/5/0/3/3/3/0/

·         Bulletin of engineering geoloogy and the enviromnment - http://link.springer.de/link/service/journals/10064/index.htm

·         Geotechnikačasopis -  http://www.geotechnika-casopis.cz/

·         Zakládání staveb, on-line časopis - http://www.zakladani.cz/caso.htm

·         Český tunelářský komitét ITA/AITES - http://www.ita-aites.cz/cz/index_cz.html

·         Český národní výbor pro omezování následků katastrof - http://www.chmi.cz/katastrofy.html

·         Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - http://www.ckait.cz/

·         Geofond (přehledné mapy) - http://www.geofond.cz/cinnost/map_sesuvy.htm

·         A.A.Balkema Complete Catalogue - http://balkema.ima.nl/Scripts/cgiBalkema.exe/MainGrps

·         The Geological Society  -  http://www.geolsoc.org.uk/template.cfm?name=geohome

·         Academy of Science of the Czech Republic - http://www.irsm.cas.cz/

·         Legislativa životního prostředí – geologie a hornictví - http://www.ecmost.cz/ver_cz/verejna_sprava/legislativa/legislativa7.htm

·         Česká republika na družicových snímcích - http://www.sci.muni.cz/~dobro/CZ/mapa1.html

·         Česká tektonická skupina - http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=292,306,310&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

·         U.S. Geological Survey - http://ngmdb.usgs.gov/,  http://edcwww.cr.usgs.gov/Webglis/glisbin/search.pl?DISP, http://greenwood.cr.usgs.gov/

·         Český hydrometeorologický ústav (informace o klimatu) - http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html

·         Slovenský hydrometeorologický ústav - http://www.shmu.sk/

·         Environmental Modeling System - http://www.ems-i.com/home.html

·         Environmentální problémy hornické a průmyslové krajiny - http://www.vsb.cz/cvt/CEZ/

·         Exkurzní průvodce - geologie ČR - http://www.upol.cz/resources/geology/cz_field_trips.html

·         Geologický slovník - http://www.osf.cz/barbora/Hispod/hornictvi/geologie/geologie.htm

·         Geologický ústav Slovenské akademie věd - http://www.geol.sav.sk/Dalejslo.htm

·         Geomorfologické členění České republiky - http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/horopis/geograf.htm

·         Přehled družicových systémů  - http://www.sci.muni.cz/~dobro/Systemy.html

·         Společnost pro výzkum a využití jílů - http://www.clays.cz/informator/inf13.htm#ČASOPIS%20CLAY%20MINERALS

·         Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava -  http://www.gssr.sk/index.html

·         Štátný geologický ústav Dionýza Štůra - Geofond - http://geolisis.gssr.sk/geofond/

·         Vulkány - http://volcano.und.nodak.edu/volcanoes.html

ASOCIACE

·         Česká asociace inženýrských geologů - http://www.caig.cz/

·         Slovenská asociácia inžinierskych geológov - http://dionysos.gssr.sk/

·         Unie geologických asociací  - http://www.uga.cz/

·         Česká asociace hydrogeologů - http://www.cah.cz/

·         Česká asociace ložiskových geologů - http://web.quick.cz/CALG/ 

·         Česká asociace pracovníků v aplikované geofyzice - http://www.natur.cuni.cz/~geophys/CAAG/asoc.htm

VYSOKÉ ŠKOLY

·         VŠB - TU Ostrava  - http://www.vsb.cz/

·         Přírodovědecká fakulta UK Praha - http://natur.cuni.cz/

·         Stavební fakulta ČVUT Praha - http://web.fsv.cvut.cz/

·         Stavební fakulta VUT Brno - http://www.fce.vutbr.cz/

·         Stavebná fakulta Žilina  - http://stavbar.utc.sk/fstav/index.html

·         Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava - http://www.fns.uniba.sk/         

·         Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity  - http://prf.osu.cz/

·         Slovenská technická univerzita v Bratislave  - http://www.stuba.sk/svk/

·         Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií - Technická univerzita v Košicích  -  http://www.tuke.sk/fberg/

·         Přehled vysokých škol a univerzit v ČR - http://www.vzdelani.cz/

·         Vysoké školy Slovensko - http://www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Vysoke/  

·         American Universities - http://dutcgeo.ct.tudelft.nl/links/links_uni_america.htm#toplist

MINISTERSTVA

·         Ministerstvo životního prostředí - http://www.env.cz/

·         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz/

·         Ministerstvo pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz/

·         Ministerstvo průmyslu a obchodu - http://www.mpo.cz/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=0&LANG=CZ