Příklady závěrečných zpráv inženýrskogeologického průzkumu

 

 

V následujícím odstavci jsou uvedeny příklady závěrečných zpráv inženýrskogeologického průzkumu pro různé inženýrské objekty v hypertextové podobě:

·          Příklad závěrečné zprávy inženýrskogeologického průzkumu pro rodinný domek (Kovář, 2002),

·          Příklad závěrečné zprávy inženýrskogeologického průzkumu pro dopravní komunikaci (Kovář, Kleinová, 2001),

·          Příklad závěrečné zprávy inženýrskogeologického průzkumu pro halu (Kovář,  2001),

·          Příklad závěrečné zprávy sledování sesuvu (Novosad, 1998),

·          Příklad závěrečné zprávy inženýrskogeologického průzkumu svahové deformace (Kovář, 2002),

·         Příklad závěrečné zprávy inženýrskogeologického průzkumu protipovodňových hrází (Bradáč, 2000).