Geneze

 

Geneze

Složení

Zrnitost (mm)

            250                 60                   2                  0,06           0,002

Sedimenty

Klastické

Úlomky hornin

bloková       kamenová     kamínková

 

                      brekcie

 

balvanový       valounový    oblázkový

 

                         slepenec

                         kalcirudit

pískovec

arkóza

droba

 

 

 

kalkarenit

 

prachovec

 

 

jílovec

jílovitá

břidlice

 

 

 

 

 

kalcirudit

Pyroklastické

Úlomky efuziv

90 až 100 %

 

     aglomerátový     kamínkový

      tuf                 (lapilový) tuf

 

pískový

tuf

 

popelový

tuf

Smíšené

50 až 90 %

                                                               pískový               popelový 

                                                                 tufit                  tufit                   

Biochemické

křemičité

spongilit, diatomit

uhličitanové

vápenec, dolomit

soli

sádrovec, anhydrit, halit

kaustobiolity

rašelina, uhlí, živice