Tab.4.1 Klasifikace sklonitosti svahů

kategorie

typ

sklon (o)

sklon (%)

I. sklon malý

1. velmi plochý

do 2

do 3

(plochý svah)

2. plochý

2 - 3

3 - 5

 

3. poměrně plochý

3 - 5

5 - 9

II. sklon střední

1. velmi mírný

5 - 7

9 - 12

(mírný svah)

2. mírný

7 - 11

12 - 20

 

3. poměrně mírný

11 - 17

20 - 30

III. sklon velký

1. strmý

17 - 20

30 - 36

(strmý svah)

2. značně strmý

20 - 31

36 - 60

 

3. velmi strmý

nad 31

nad 60

IV. sklon příkrý (příkrý svah)

od 45

do 100