Tab.  6.1.6   Výsledky Šrejnerovy zkoušky  (Ondrášik at al., 1985)

Typ diskontinuity

Lokalita

Litologický typ

 

sVTL(MPa)

s,VTL(MPa)

IZV

Vrstevnaté plochy na povrchových výchozech

Donovaly

křemence

3340

975

3,4

Zazrává

slinité až písčité vápence

4400

 

1380

3,2

Turá Lúka

rohovcové vápence

3790

956

3,9

Kolarovice

pískovce

3490

1820

1,5

Lopušné

Pažita

pískovce

1930

1251

1,5