Tab. 6.1.7  Propustnost a vlhkost výplně

Označení

Popis

W1

výplň dobře konsolidovaná, suchá, bez proudění vody, velmi nízká propustnost

W2

výplň vlhká bez volné vody

W3

výplň vlhká s dočasnými  lokálními výrony

W4

výplň s náznaky  vyplavování, souvislé průsaky  s odhadem  l/s

W5

výplň  lokálně vyplavovaná, protéká větší množství vody, odhaduje se množství a tlak vody

W6

výplň je kompletně vyplavena, tlak vody při načepování je vysoký