Tab. 5.3.20c   Zatřídění hornin podle tvrdosti (podle Protodjakonova)

Třída

Stupeň tvrdosti

Příklad horniny

fp

I.

vel. vysoké tvrdosti

masívní křemence, čediče

20

II.

velmi tvrdé

žula, křmenný porfyr, křemenec

15

III.

tvrdé

magmat. horniny, pískovec, dolomit, rula

10 - 8

IV.

dosti tvrdé

pískovec, písčitá břidlice

7 - 5

V.

stř. tvrdé

jíl. břidlice , jíl. pískovce

4 - 3

VI

málo tvrdé

jílovec, navětralý pískovec, tvrdý jíl, ulehlý štěrk

2 – 1,5

VII.

měkké

tuhý až pevný jíl

1 – 0,8

VIII.

velmi měkké

písčitá hlína, hlin. písek

0,6

IX.

sypké

písek, drobný štěrk

0,5

X.

rozbředlé

bahnité a kašovité zeminy, náplavy

 

koeficient  tvrdosti:  fp = 1/10  pevnosti skalních hornin v tlaku

                                   fp = tg f    pevnosti u nesoudržných zemin

                                   fp =  tg f + c/s   pevnosti u soudržných zemin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:  Pro orientační posouzení rozpojitelnosti hornin ražením