Koloběh vody na Zemi a rovnice bilance

 


Hlavním zdrojem povrchových a podzemních vod jsou atmosférické srážky. Rozčlenění těchto srážek na jednotlivé složky je základem většiny hydrogeologických výpočtů a základem řešení rovnice hydrologické bilance: ( H .... výška vodního sloupce v milimetrech).

 


                        Hsrážky  = Hvýpar + Hpovrch. odtok  + Hpodz..odtok ± Hpřetoky z jiné oblasti  ± Hakumulace

 

 

Rovnice hydrologické bilance je vyjádřením zákona o zachování hmoty. Řeší se pro hydrogeologicky ucelenou oblast - povodí  a pro přirozený časový cyklus - hydrologický rok (tj. od 1.11. do 31.10.). Povodí je oblast omezená tzv. rozvodnicí (čára konstruovaná od závěrného profilu na toku a probíhající po nejvyšších místech terénu); oblast z níž srážky, které zde spadnou, jsou svedeny o daného toku povodí.