Tab. 9.2.1.2  Příklad změn vlastností některých andezitů v zóně zvětrání (upraveno podle Ondrášika, Rybáře, 1991)

stupeň

objemová hmotnost

 (g.cm-3)

pórovitost (%)

nasákavost (%)

Ultrazvuk

 (m.s-1)

pevnost (MPa)

modul deformace (GPa)

zdravé

2,7

3

1

5100

300

90

navětrané

2,65

12

5

4250

150

45

slabě zvětrané

2,3

24

10

3000

50

10

silně zvětrané

2,0

45

30

2000

10

2