Tab. 9.2.2.8  Beaufortova stupnice síly větru

 

Stupeň BF a označení větru

Rychlost

Tlak

m . s -1

km . h -1

0 – bezvětří

0,0 – 0,5

0 – 1

0,0

1 – vánek

0,6 – 1,7

2 – 6

0,29 – 1,96

2 – slabý vítr

1,8 – 3,3

7 – 12

1,96 – 7,85

3 – mírný vítr

3,4 – 5,2

13 – 18

7,85 – 19,61

4 – dosti čerstvý vítr

5,3 –7,4

19 – 26

19,61 – 39,23

5 – čerstvý vítr

7,5 – 9,8

27 - 35

39,23 – 68,65

6 – silný vítr

9,9 – 12,4

36 – 44

68,65 – 107,87

7 – prudký vítr

12,5 – 15,2

45 – 54

107,87 – 166,71

8 – bouřlivý vítr

15,3 – 18,2

55 – 65

166,71 – 245,17

9 – vichřice

18,3 – 21,5

66 – 77

245,17 – 343,33

10 – silná vichřice

21,6 – 25,1

78 – 90

343,33 – 431,11

11 – mohutná vichřice

25,2 – 29,0

91 – 104

431,11 – 598,21

12 – orkán

nad 29,0

nad 104

nad  598,21

Průměrná rychlost větru v ČR je 3 až 4.