Tab. 9.2.2.9  Vzdálenost přenosu půdních částic (Holý, 1978)

 

Průměr půdních částic v mm

Vzdálenost přenosu

> 1

několik metrů

1 – 0,125

1 až 1,5 km

0,125 – 0,0625

několik km

0,0625 – 0,0312

více než 300 km

0,0312 – 0,0156

více než 1500

< 0,0156

neomezená