Tab. 9.2.4.1.1  Kritické rychlosti proudění (Lomtadze, 1977)

 

průměr zrn (mm)

rychlost (m/min)

průměr zrn (mm)

rychlost (m/min)

5

13,23

0,10

1,83

3

10,37

0,08

1,67

1

5,91

0,05

1,31

0,8

5,30

0,03

1,04

0,5

4,18

0,01

0,59

0,3

3,08