Tab. 9.3.2.5    Informativní vzdálenost zdrojů technické seismicity

 

Třída odolnosti objektu

Vzdálenost zdroje l  (m)

Třída významu objektu (podle ČSN 73 0031)

U

I

II

III

železniční a tramvajová doprava, nebo průmyslové otřesy (f > 5 Hz)

železniční doprava

železniční a tramvajová doprava, nebo průmyslové otřesy (f > 5 Hz)

železniční doprava

železniční a tramvajová doprava, nebo průmyslové otřesy (f > 5 Hz)

silniční doprava

železniční a tramvajová doprava, nebo průmyslové otřesy (f > 5 Hz)

silniční doprava

A

35

25

30

22

25

18

20

15

B

30

20

25

16

20

14

15

10

C

25

15

20

13

15

11

12

8

D

20

10

15

9

12

7

10

6

E

18

8

13

7

10

6

8

5

F

16

6

12

5

9

4

6

4