Tab. 9.3.2.2  Stupeň poškození objektů

 

Popis poškození

Stupeň

 poškození

Bez poškození. Nevznikají žádná viditelná poškození. Funkce objektů  jako např. vodotěsnost nádrží apod. , jsou plně zachovány.

0

První známky poškození. Trhliny šířka do 1 mm na styku stavebních prvků.

 

1

Lehká rozrušení s malými škodami. Trhliny šířky do 5 mm v omítce, příčkách, v komínovém zdivu, opadávání omítky, uvolnění krytiny.

2

Střední porušení s vážnými škodami. Stabilita není ohrožena. Trhliny širší než 5 mm v příčkách i nosných zdech. Opadávání krytiny a části komínů.

3

Značné porušení s nebezpečnými škodami. Trhliny v nosných zdech a překladech, ohrožující jejich statickou funkci. Zřícení příček, výplňového zdiva a komínů. Trhliny v prostém betonu. Porušení stability.

4

Úplné rozrušení a destrukce. Zřícení cihelných staveb nebo jejich částí s hlavními nosnými prvky. Trhliny v železobetonu.

5