Tab. 9.3.2.4  Minimální vzdálenost objektu od místa trhacích prací

 

Třída odolnosti objektu

Zdroj

Vzdálenost od zdroje lmin (m)

Třída citlivosti zařízení, popř. stroje 1)

I

II

I

IV

A

Průmyslová seismicita

f >5 Hz

40

25

25

25

B

Silniční a kolejová doprava

30

30

30

30

C, D,

E, F

Železnice

50

50

50

50

1) Třídy citlivosti jsou uvedeny podle ČSN 73 0032