home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

HYDRÁTY METANU

 

 

 

   Mořské hydráty metanu získané ve vrtném jádru.

   Mexický záliv, Atlantický oceán. 

   Foto s laskavým svolením U.S. Geological Survey (Woods Hole Science 

   Center).

 

 

 

   Hydráty metanu získané z permafrostu. Arktická oblast, Kanada. 

   Foto s laskavým svolením U.S. Geological Survey (Woods Hole Science 

   Center).