home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ČOČKY

(angl. lenses)

 

 

   Woodie Woodie, Západní Austrálie, Austrálie.

   Krátká tlustá čočka pyroluzitu a kryptomelanu (oxidy Mn) v brekcii v

   nadloží proterozoického dolomitu.

   © P. Láznička, 2001.