Řád Scleractinia (Hexacorallia)koráli šestičetní

 

Charakteristika

Většinou koloniální, méně často i solitérní koráli. Korality jdou většinou válcovitého tvaru, paprsčitě souměrné. Kolem úst se rozkládají ramena, jejichž počet odpovídá násobku šesti. Exoskelet je aragonitový, se septy v násobku šesti. Nejdříve se vyvíjí 6 protosept rozmístěných v sektorech po 60º. V průběhu růstu se objevuje dalších 6, 12 a posléze 24 metasept mezi šesti hlavními protosepty. Vnější stěna koralitu je slabě vyvinuta. Korality jsou často drobné. U mnohých kolonií se objevují jemné vápnité struktury, které vyplňují prostory mezi jednotlivými korality trsu. Označují se jako cenosteum.

 

Ekologie

Útesotvorní žijí v teplých mořích při teplotách neklesajících pod 18,5 ºC. Zasahují do hloubky 90 m. Vyžadují sluneční světlo a pohyb vody. Solitérní zasahují do větších hloubek, nejčastěji v rozmezí 200-500m. Snášejí podstatně nižší teplotu a tmu.

 

Stratigrafie

Nejstarší zástupci pocházejí ze středního triasu. Jsou významnou útesotvornou skupinou, ve fosilních stavu hojně rozšířenou od jurského období.

 

Obr. 1: Cyclolithes sp., svrchní křída (foto P. Skupien).

 

 

 

ZPĚT NA systém           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU