Řád Graptoloidea graptoloidi 

 

Charakteristika

         Gratoloidi jsou v podstavě zjednodušenými představiteli dendroideí. Rabdosomy jsou obvykle prutovité, přímé nebo ohnuté, někdy spirálně stočené, často také složené, nikdy však vzájemně propojeny dissepimenty nebo anastomózou (obr. 1, 4, 5). Jsou vyvinuty téky jen jednoho typu. U některých pokročilejších graptoloideí je vyvinuta podpůrná osa rabdosomuvirgela, která představuje prodloužení nematu. Virgela narůstá rychleji než ostatní rabdosom, takže ho přesahuje. U některých graptoloidů je virgela protažena v tenký, prutovitý výběžek zvaný hydrokaulus, který může být na konci rozšířen ve zvláštní plovákovitý útvar – pneumatofór.

 

 

 

Obr. 1: Zástupci graptoloidů:

1Didymograptus, 2Hustedograptus, 3 – Monograptus, 4 – Cyrtograptus; ssikula.

(Kvaček et al., 2000)

Obr. 2:  Rabdosom s vyznačením morfolog. znaků.

(Kvaček et al., 2000)

Obr. 3: 1 – ventrální pohled, 2 – laterální pohled. (Kvaček et al., 2000)

 

 

 

Obr. 4: Pristiograptus sp., silur, Barrandien (foto P. Skupien).

Obr. 5: Spirograptus sp., Barrandien (foto P. Skupien).

 

 

 Obr. 6: Monograptus sp., silur, Litohlavy (foto P. skupien).

 

Ekologie

Zástupci tohoto řádu žili planktonicky. Někteří se vznášeli volně, jiní se pravděpodobně přichytávali nematem k vznášejícím se organismům. Nejvíce se nacházejí v černých („graptolitových“) břidlicích – tyto sedimenty jsou produktem anoxických podmínek.

 

Statigrafie

         Graptoloidi se od dendroideí oddělili jako jejich dceřiná vývojová linie ve spodním ordoviku a přežili do spodního devonu.

 

ZPĚT NA systém           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU