Třída Homostelea

 

Charakteristika

         Dvoustranně souměrní, dorzoventrálně zploštělí ostnokožci (obr. 1), na jejichž těle je možné odlišit stonek a téku (obr. 1 a 2) obvykle okrouhlého tvaru. Krátký stonek je složen ze dvou až tří podélných řad drobných desek. Téku tvoří několik větších okrajových desek (marginalia), které obklopují několik desítek až stovek drobných středních desek (centralia). Na protilehlé straně téky jsou dva otvory, interpretované jako ústa a řiť (obr. 2).

 

 

Obr. 1: Trochocystites bohemicus.

1 – svrchní strana, 2 – spodní strana, 3 – pohled zepředu

(Kvaček et al., 2002)

Obr. 2: Detailní popis zástupce třídy Homostelea.

(Pek et al., 1996)

 

Statigrafie

         Vyskytují se v uloženinách středního kambria.

 

 

ZPĚT NA systém           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU