Kmen Molluscaměkkýši

 

Charakteristika

Měkkýši mají nečlánkované měkké tělo, které je slizké, pokryté pláštěm. Po jeho vnitřní straně je plášťová dutina, ve které jsou umístěny dýchací orgány. Povrch a okraj pláště obvykle vylučuje schránku, v převážné většině vnější (obr. 1). Menší část měkkýšů vylučuje vnitřní schránky, případně zcela chybí. Schránka měkkýšů je tvořena třemi vrstvami: vnější periostrakum, střední vrstva prizmatická a vnitřní vrstva aragonitová (porcelánová). Periostrakum je tenká organická vrstva na povrchu schránky. Periostrakum má rohovou barvu, u sladkovodních mlžů bývá i zelené. Periostrakum je vylučováno okrajem pláště a v průběhu růstu se nezesiluje, naopak ve vrcholové části schránek se postupně stírá. Prizmatická vrstva (ostrakum) je tvořená z hranolů uhličitanu vápenatého, nejčastěji kalcitu, aragonit je znám u některých skupin mlžů. Hranoly jsou na sebe hustě natlačeny, spojeny tenkou vrstvou konchinu. Prizmatická vrstva je vylučována okrajem pláště a v průběhu růstu se nezesiluje. K prizmatické vrstvě se na vnitřní straně schránek přikládá vrstva perleťová nebo porcelánová (hypostrakum). Je tvořena z aragonitu nebo méně často z kalcitu. Má perleťová lesk nebo je porcelánového vzhledu. Schránka měkkýšů může být tvořena jedinou ulitou (přílipkovci, plži, kelnatky, hlavonožci), dvěma miskami (mlži) nebo ji tvoří několik vápnitých štítků.

Měkké tělo je nečlánkované, nejčastěji dvoustranně symetrické. Obvykle na něm můžeme vyčlenit hlavu, trup s útrobním vakem a svalnatou nohu (obr. 1). Noha je orgánem pohybu a může být různě modifikována. Někteří měkkýši jsou mikroskopických, jiní obrovitých rozměrů (18-20 m délky). Zažívací soustava začíná na hlavě ústy a pokračuje do hltanu. Na jazyku bývá tuhý pilníkovitý útvar – radula, sloužící k rozmělňování potravy. Nervová soustava je uzlinového typu. Cévní soustava je otevřená, dýchání zastávají žábry (kromě plicnatých plžů, kteří dýchají plicním vakem). Pohlavní jsou většinou odděleného, jen někteří jsou hermafroditi. U mořských měkkýšů se z vajíček líhnou larvy trochoforového typu zvané valiger.

 

Obr. 1: Morfologie jednotlivých tříd měkkýšů (Clarkson, 1998).

 

 

Ekologie

Měkkýši jsou převážně vodní živočichové. Mořští jsou především stenohalinní. Představují důležitou součást bentózu, nektonu, případně též planktonu. Sladkovodní druhy obývají jezera, řeky, bažiny a prameny. Suchozemští zasahují tropů až do arktických oblastí. Jsou býložravci, dravci, detritofágové i paraziti.

 

Stratigrafie

Od spodního kambria po recent.

 

 

ZPĚT NA systém           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU