Podtřída Conulata - konulárie

 

Charakteristika

Konulárie zahrnují mořské, vesměs přisedlé živočichy, kteří jsou kladených do příbuznosti medúzovců. Vytvářeli si pevné, chitinofosfatické schránky – periderm. Tvar schránky je pyramidální (obr. 1), válcovitý nebo doutníkovitý, čtyřbokého nebo obdélníkovitého průřezu některé formy i o průřezu oválném. Schránky dosahovaly velikosti několika cm ojediněle 30-40cm. Schránka byla velmi tenká, pružná, na vnější straně pokryta jemnými až hrubými přírůstkovými liniemi, méně často i jemnými podélnými žebírky (obr. 4). Jejich křížením vzniká pravidelná, u některých konulárií až jemně trnitá povrchová struktura. Povrch mohl být i hladký. Stěny schránek se protínají v tzv. angulárních liniích (obr. 3). Uprostřed každé stěny probíhá tzv. parietální  linie, která uvnitř schránky vytváří podélné septum  - hlavní lištu.

 

Obr. 1: Rekonstrukce konulárií, 1 – přisedlý typ, 2 – volně plovoucí typ (Druščic, 1974 in Kvaček et al., 2000).

Obr. 2: Upevňovací terč (Špinar, 1960 ).

 

 

Schránky směřovaly vrcholem k podkladu. Přichycovaly se upevňovacím terčem (obr. 2). Na opačném konci byly schránka otevřená. Zde byly stěna schránky prodloužena do podoby trojúhelníkovitých desek – příústních laloků (obr. 3). Tyto laloky kryly ústní otvor , pravděpodobně opatřený chapadly. Nedostatek údajů o organizaci měkkých části těla vedl k představě dravého způsobu života konulárií, podobně jako u některých recentních medúzovců. Dnes se spíše předpokládá, že konulárie filtrovaly drobnou potravu z vody.

 

Obr. 3: Ústní laloky, 1- sevřené, 2 - otevřené (Špinar, 1960).

 

 

Obr. 4: Paraconularia sp., karbon, Anglie (www.colossal-fossil-site.com).

 

Ekologie

Konulárie žily přichycené vrcholem k podkladu nebo se předpokládá i nektonní způsob života, podobný dnešním medúzám.

 

Stratigrafie

Konulárie se objevují od počátku ordoviku, nejmladší nálezy pochází z triasu. Mezi nejznámější náleží Pseudoconuaria (velké schránky se síťovitou skulpturou).

 

 


ZPĚT NA systém           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU