Seznam trilobitů a jejich rytířů 1.     (1956)
  Rytíř Buráček, slovutný pán z Gemeroidů a Kobeliarova
  (prof. RNDr. Jiří Šuf)

 2.     (1958)
  Rytíř Jaroslav Litr z Koktů, s právem používati přídomku „Přechrabrý“
  (prof. RNDr. Jaroslav Kokta)

 3.     (1959)
  Rytíř Konrád, svobodný pán Náměsíčný, nositel řádu drobivé brikety a dvou uhelných koulí
  (prof. RNDr. Konrád Beneš)

 4.    (1963)
  Rytíř Turboburov z Kapelušnikova, s právem používati přídomku „Ataman“
  (doc. Ing. Jaroslav Voropinov)

 5.    (1964)
  Rytíř Vladimír Moldanubický a Jasovský
  Sao hirsuta
  (doc. RNDr. Vladimír Homola, CSc.)

 6.    (1965)
  Rytíř Kája, svobodný pán z Geigrů
  Ellipsocephalus hoffi
  (doc. Ing. Karel Műller, CSc.)

 7.    (1966)
  Rytíř Václav Veliký z Němců, rytíř čtyřnásobně prasklého erupčního ventilu, s právem používat přídomku „Šoupátko“
  (Ing. Václav Němec)


 8.    (1967)
  Rytíř Antonín Waleczek z Válců
  (doc. RNDr. Antonín Waleczek)

 9.    (1968)
  Rytíř Jan Puklina z Beskyd, svobodný pán Ostravský
  Conocoryphe sulzeri
  (doc. Ing. Jan Foldyna, CSc.)

 10.    (1969)
  Rytíř Vladimír, svobodný pán z Pulfrickovy Lhoty u Zmatkařic, s právem používat přídomku „Dobrotisko“
  Scutellum umbelliferum
  (doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.)

 11.    (1970)
  Rytíř Bobirin Alžéna, svobodný pán z Hexenschusova nad Fosilií
  Paradoxides gracilis
  (prof. RNDr. Bohuslav Růžička, CSc.)

 12.    1971
  Rytíř Otakar Tekton Kulmský, svobodný pán z Gráfenbergu, s lenním právem sahajícím až po Ramzovské nasunutí, s dočasným sídlem na Rauberštajnu
  Ectillaenus katzeri
  (doc. Ing. Otakar Kumpera, CSc.)

 13.    (1972)
  Rytíř Jaroslav, Velký Syngenetik Zlatohorský, svobodný pán na Pecce, sezením na Kocandě
  Ptychoparia striata
  (doc. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.)

 14.    (1973)
  Čestný rytíř Oldřich Dvaatřicetirozměrný z Hané pod Besselovou nadplochou, z Křemence poblíže prostějovského pivovaru
  Cryptolithus ornatus
  (prof. RNDr. Oldřich Hajkr, DrSc.)

 15.    (1974)
  Rytíř Miroslav, řečený též Pallas Athénský, sezením na lunním hradě Jindřichovském, s právem zřídit se na Rožňavě a používat titulu „Pohublý Tlouštík“
  Harpes venulosus
  (doc. Ing. Miroslav Palas, CSc.)

 16.    (1975)
  Rytíř Byk Výdojník Uherský, s přídomkem „dojení a kamení, to je moje znamení“
  Cyclopyge prisca
  (Ing. Zdeněk Fojtík, CSc.)

 17.    (1976)
  Rytíř Pete, zvaný též Uhelný, svobodný pán z Limnic a Paralic, s právem chalupnickým na Široké Nivě a s výsadou užívat přídomku „Kanón“ za objevení legendárního kamene, řečeného též „Cokstein“
  Phillipsia peteri
  (Ing. Petr Dvořák)

 18.    (1977)
  Čestný rytíř Lubomír, budovatel nadzemních i podzemních staveb
  Hydrocephalus carens
  (prof. Ing. Lubomír Šiška, DrSc.)

 19.    (1978)
  Rytířka Slávka z Pleochroického Dvůrku, s přídomkem Greta Gabbro
  Agraulos ceticephalus
  (RNDr. Miroslava Kudělásková, CSc.)

 20.    (1979)
  Rytířka Bílá Paní ze Sesutého Hrádku
  Deiphon forbesi
  (Ing. Jarmila Műllerová, CSc.)

 21.    (1980)
  Rytíř Váša – Zlaté srdce z Dechlína
  Lehua vincula
  (Ing. Zdeněk Vašíček, CSc.)

 22.    (1981)
  Rytíř Miloslav, svobodný pán z Bazálních Trávníků
  Pseudobasiliscus nobilis
  (prof. Ing. Miloslav Dopita, CSc.)

 23.    (1982)
  Rytíř Břéťa ze Žavézova, notorický pán z Temné Komory
  Amphytrion radians
  (Ing. Břetislav Adamus)

 24.    (1983)
  Rytíř Arnoštek Artézský, svobodný pán ze Všezkusil, zvaný „Puňťa“
  Encrinurus punctatus
  (Ing. Arnošt Grmela)

 25.    (1984)
  Rytíř Víťa, migrující pán z Lateritů a Hadcových Stepí, s právem užívat přídomku „Zvětralina“
  Paladin mucronatus
  (Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.)

 26.    (1985)
  Rytíř Kosťa de la Mancha, věčný pán nad osními kříži a měsíčními kameny, s právem používat přídomku „Dopplerův Defekt“
  Archegonus moravicus
  (Ing. Konstantin Raclavský)

 27.     (1986)
  Rytíř Don Pedro z Ropněnec, pán hrabství Lobodického a Štramberského, s právem používat přídomku „Filomeno Rodriguez“
  Cheirurus insignis
  (Ing. Petr Bujok, CSc.)

 28.     (1987)
  Rytíř Ráďa Valašský, pán z Torzních polí od Střižné zóny
  Peronopsis integra
  (Ing. Radomír Grygar, CSc.)

 29.     (1988)
  Smysluplný rytíř Zdeněk de la Chema, neomezený pán nad OH skupinami, s oprávněním používat přídomku „Malý Queen“
  Ananaspis fecunda
  (Ing. Zdeněk Klika, CSc.)

 30.    (1989)
  Rytíř Ladík, zvaný Šup-Šup, svobodný pán nad všemi švestkovými háji na moravských polích a magistr destilačních trubic
  Dalejeproetus gambrinus
  (Ing. Vladimír Slivka, CSc.)

 31.     (1990)
  Rytířka Hela, paní nad de la Mancha a jinými mikroby, s právem používat přídomku „Paní“
  Odontopleura ovata
  (Ing. Helena Raclavská, CSc.)

 32.     (1991)
  Rytíř Pepek, zvaný „Taťka“, uhlofil z bakelitu, pán od Zlatého Lva
  Pricyclopyge binodosa
  (doc. Ing. Josef Honěk, CSc.)

 33.     (1992)
  Rytíř Pepa, též zvaný Mazavka, z keltského oppida v Malém Hradisku, s právem proplachovat vrt prostějovskou starorežnou
  Dechenella verneuli
  (Ing. Josef Mazáč, CSc.)

 34.     (1993)
  Rytíř Josef Karbodentus pseudoholzmanni, nejjasnější pán a vládce všech nikolů, spravující sedimenty karbonské, rozlišující třídy zrnitostní, s právem používat přídomku „formát 12 x 9“
  Proetus bohemicus
  (prof. Ing. Josef Polický, CSc.)

 35.     (1994)
  Rytíř Aleš Maňana, nesvobodný pán všech anomálií radioaktivních, geoelektrických, gravimetrických a jiných
  Cromus beaumonti
  (Ing. Aleš Poláček, CSc.)

 36.    (1995)
  Rytíř Jeroným z Konské, zvaný Prym, věhlasný pán nad vrtišti českými i moravskými, s právem používat přídomku Rovný
  Serrodiscus speciosus
  (prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc.)

 37.     (1996)
  Rytířka Naděnka ze softwérových hrátků, Dirychletem a jinými omezená, s právem používat přídomku „Kyselka“
  Ctenocephalus coronatus
  (Ing. Naďa Rapantová, CSc.)

 38.     (1997)
  Libuše z Bouguerovy buše, neomezená vládkyně všech anomálií a hlasových fondů se sídlem v Dolní Lhotě, s právem používat přídomku „Velerychlá“
  Dikelocephalus regalis
  (doc. Ing. Libuše Hofrichterová, CSc.)

 39.     (1998)
  rytíř nezvolen
  Terataspis grandis

 40.     (1999)
  Rytíř Mikropetrefakt Petr z Kupien, s právem hnízdění na zřícenině Datyňské
  Zacanthoides spinosus
  (Ing. Petr Skupien)

 41.     (2000)
  Rytíř Milošek, pán svobodný z Pavilonova
  Griffithides seminiferus
  (Ing. Miloš Duraj)

 42.     (2001)
  Rytíř Mário, plodný pán jablečných sadů, mobilní euromaršálek hornouherský, s právem používati přídomku Rútivý
  Pagetia bootes
  (Ing. Marian Marschalko)

 43.     (2002)
  Rytíř Fero DÚ Lipka Kartézský - tautologický vládce všech konjunkcí a disjunkcí, spravující chalupnické sídlo s přilehlou definiční oborou v Hrubé Vrbce, s právem používati přídomku „Cymbál“
  Parabolina spinulosa
  (doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.)

 44.     (2003)
  Čestný rytíř Jaroslav z Muglí, pán monetárních polí s právem postupu na „zlaté patro“
  Trinucleus fimbriatus
  (prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.)

 45.     (2004)
  Rytíř Stereohanz z Kompasova, s právem používat přídomku „Lord of the Grids“
  Olenellus thompsoni
  (Ing. Jan Jelínek, Ph.D.)

 46.     (2005)
  Čestný rytíř Stáník Landecký, řečený též švancara, dobrý to pán paralických molas petřkovických, endemita třídy Vopaskovců
  Agnustus insignis
  (Ing. Stanislav Vopasek)

 47.     (2006)
  Rytíř Martin, pán kopců a dolů pod Ondřejníkem, s právem používati přídomku „Pan Tajemný“
  Dindymene fridericiaugusti
  (prof. Ing. Martin Sivek, CSc.)

 48.     (2007)
  Rytíř z Mordoru, sličný pán společenstva zakladačů, s právem používati přídomku „Kytarus magus“
  Asteropyge arachnoides
  (doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta)

 49.     (2008)
  Rytíř Jakoubek, zdatný běžec z rodné hroudy Hradce Králové, s právem používati přídomku „Vltavín“
  Encrinurus seebachi
  (Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.)

 50.     (2009)
  Rytíř Lobo, pán 3. geotechnické kategorie ze Země táborových ohňů, s právem užívati přídomek „Brouk Kovařík“
  Rejkocephalus rotundatus
  (Ing. Luděk Kovář, Ph.D.)

 51.     (2010)
  Rytíř Paulus z Kliďasova, pán všesměrných orientací, s právem používat přídomku „Pán ze Špilberku“
  Trochurus speciosus
  (doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.)

(1956), (1958), (1959), (1963), (1964), (1965), (1966), (1967), (1968), (1969), (1970), (1971), (1972), (1973), (1974), (1975), (1976), (1977), (1978), (1979), (1980), (1981), (1982), (1983), (1984), (1985), (1986), (1987), (1988), (1989), (1990), (1991), (1992), (1993), (1994), (1995), (1996), (1997), (1998), (1999), (2000), (2001), (2002), (2003), (2004), (2005), (2006), (2007), (2008), (2009), (2010),