Trilobit II.
Rok: 1958

Trilobit:

Rytíř: Prof. RNDr. Jaroslav Kokta

Erb:

1958

Nové písně:

Program:

Fotografie: