Trilobit XIII.
Rok: 1972

Trilobit: Ptychoparia striata

Rytíř: Doc. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.

Erb:

1972

Nové písně:

Program:

 

1.      Nástup rytířů

2.      Úvodní řeč

3.      Foto exkurze

4.      Soutěž kosů

Pauza

5.      Stěhování

6.      Hledači

7.      Řády

-        Beneš

-        Adamus

-        Müllerová

Pauza

8.      Soud se sviňáky

9.      Řády

-        Vašíček

-        Kalus

-        Sivek

10. Poučení o čtení vědeckých prací

11. Trávníček

12. Rytířský turnaj

13. Volba rytíře

 

 

Úvodní řeč Trilobita

 

   Rytíři, mistři, magistři i tovaryši, jakož i humři cechu geologického a ostatní poddaní!

 

   Odjakživa mě obyčejní lidé přezdívali "rak s krejcarovou hlavou." Narodil jsem se v ordoviku v malé vísce Počáply. V té době nás všechny úmorně sužovala sedimentace královodvorských vrstev. Můj trilootec i trilomatka pracovali jako prostí dělníci v úklidové četě pro oblast Počáply, kde společně se svými vrstevníky pomáhali likvidovat následky této nenadálé sedimentační kalamity. Bohužel, oba mí rodičové se jednoho krásného dne po náhlém přívalu lutitů ji domů nevrátili. Komu není rady, tomu není pomoci.

   Abych řekl pravdu, v období larválního stádia jsem o tomto světě pramálo věděl. Osud při vší smůle byl ke mě milosrdný. Prodělal jsem v této době černé neštovice, oboustranný zápal vzdušnicových vaků, břišní tyf, hnisavý zánět pygidia a jiné lehké choroby. A přese všechno jsem zde mezi vámi živ a zdráv – abych se ujal vlády.

   Asi si to neuvědomujete, ale v ordoviku neměl dělnický synek takové možnosti jako nyní. Ale komu se nelení tomu se zelení. Již na gymnáziu v permské gubernii nám uklízečka a školnice v jedné osobě vštepovala do našich tupých glabel stále živá slova „Jak budete dneska studovat, tak budete zítra žít“. Bylo mým štěstím, že jsem si toto vzal k srdci a hodil za hlavu všechny lehké trilobitice, alkohol, cigarety a falešný kamarádšoft. Jal jsem se pilně učit a učit a učit. Moje houževnatost mi brzy přinesla ovoce – jabka, hrušky, ale i banány, pomeranče a mandarinky... A jako zázračné dítě jsem byl přijat na VŠB (původně zde bylo napsáno Gornometaurgičeskij institut v Leningradě). Jak se říká, nejhloupějšímu sedláku narostou největší brambory.

   Tato škola silně ovlivnila můj život. Znamenala vlastně přechod od stadia poznávání do stadia šplhání vzhůru. To víte, kdo má víc, chce ještě víc. A taky že jo! Nabyt vědomostmi a vyzbrojen řádnou dávkou drzosti, začal jsem cílevědomě uskutečňovat své velké ideály.

   Nebyla to cesta jednoduchá, musel jsem se tvrdě potýkat s řadou překážek. Škola mě totiž nenaučila nic, co bych mohl v praxi použít. No jo, škola základ života.

   Ale nehodil jsem flintu do žita!

   A proto slyš ó lide geologický jak k vám promlouváme my, (... chybí následující strany)

 

 

Exkurze

(bohužel bez popisovaných fotogarfií)

 

Exkurze – nutný a nezapomenutelný zážitek studia na VŠB. Máte-li navíc ještě fotoaparát tu či cizozemské výroby a někoho, kdo není natolik unaven, že má sílu stisknout spoušť, může tento pomíjivý zážitek nabýt trvalejších hodnot.

   To jsme tedy my. Všechny předpoklady, uvedené v úvodu, jsme splnili. Zde vám tedy předkládáme doklad o krušném životě geologa v Krušných horách a přilehlém okolí.

   Autobus jsme měli krásný. Nechali jsme se jím oklamat a s nadějí v očích jsme hleděli vstříc novým dobrodružstvím.

   Cesta byla dlouhá, a tak jsme si ji krátili každý jak uměl. Někdo zdravým spánkem, jiný využil nestřeženého okamžiku k tajnému vyznání lásky.

   Zkušenost těchto dvou se prokázala ještě před dojezdem do nového působiště. Jejich poslední sbohem, sepsané na koleně, však bylo přece jen předčasné.

   Dorazili jsme. Budovy, v kterých jsme bydleli, neskýtali moc pohodlí, ale co by správný geolog nevytrpěl pro vědu.

   Někteří jedinci se sice pokoušeli nalézt si nocleh podle svých představ, ale nakonec se smířili s osudem.

   Ani v tíživých bytových poměrech jsme nezapomínali na hygienu. Myli jsme se třikrát týdně. Přesto, že v našem novém domově nebylo hygienické zařízení, neznečišťovali jsme okolní krásnou krajinu.

   Spojili jsme příjemné s užitečným. Výlety pořádané jednou týdně za účelem shlédnutí historických památek naší matičky Prahy, jsme umně spojili s vykonáváním své potřeby. Zde můžete spatřit Sněhurku a jeho rozzářenou tvář po návštěvě jedné pražské lokality.

   Vědě jsme se věnovali cele. Ruch karlovarské kolonády nám nemohl zabránit v osvětlování některých odborných otázek.

   Naše práce nebyla vždy bez nebezpečí, o čemž svědčí další snímek.

   Sám J.A.Komenský by z nás měl velkou radost. Škola hrou bylo naší zásadou.

 

 

Předávání řádů

 

Jistě všichni máte někoho v oblibě.

Přepokládám, že jméno Jarda Procházka starší generaci říká mnoho, stejně tak jako Karel Gott je idolem současné generace. Ale nejen podpisy populárních zpěváků dávají příležitost lepým děvám rvát si vlasy. I naše skupina se málem prala o podpis toho, kdo je idolem nás všech. Dosáhli jsme svého. Náš index zdobí několik podpisů Jarušky Müllerové. Důvody, proč se stala tolik populární, uslyšíte v pozdějších hodinách dnešního večera.

 

Jaruško Müllerová, nejen my, Trilobit XIII., ale celá naše skupina by chtěla vyjádřit Vám dík za to, co jste učinila pro rozvoj naší vědy, a proto Vás jmenujeme čestným členem I. a II. skupiny s právem vyrovnávat za ně veškeré účty.

 

Vybírání strážců pečeti (test)

 

(... chybí předchozí strany)

2. Tato střední skupina je vždy nevyhraněně rozkolísaná. Někdy jsou schopni položit za pečeť svůj život, jindy zas vyměnit ji za 2 žemle se sýrem. Vše u nich záleží na momentálním duševním stavu. Je znám případ z Tanzánie, kdy místní domorodý strážce pečeti byv seřván svou ženou, rozšlapal svěřenou mu pečeť a krátce na to, z žalu nad svým mrzkým a hanebným činem, šel a předhodil se dravým ptakopyskům.

3. Ti, kteří obdrželi toto grandiózní množství bodů, mohou již začít jásat, neboť na žádnou jinou činnost se tak nehodí, jako právě na funkci strážce pečeti. Vykonávali-li jste předtím něco jiného, bylo to děláno zcela jistě špatně a nezodpovědně, neboť jen v této pravé funkci můžete plně vyniknout a uplatnit v ní svoje bezbřehé znalosti ze sladkého nicnedělání. Znamená to tedy, že před dnešním testem jste vlastně nežili, ale jen jste se plácali z malichernosti do malichernosti a ze zbytečnosti do zbytečnosti. Nyní však vychází najevo, že stanete se poddanými, kteří bez reptání splní vše, pokud to nezavání prací a zrušením cvičení. Je Vám předurčeno, že od pečeti se nehnete, už od vrozené lenosti. Opustíte ji s žalem a obavami v srdci jen na krátký časový interval vyhrazený jídlu či vykonání povinnosti na malé neb na velké straně. To jsou tedy Ti praví, jediní správní strážci pečeti.

Nechť předstoupí před mou tvář tito uchazeči - ...

stávají se strážci pečeti a budou zde opakovat tradiční a posvátná slova /obohacená Námi o poslední tři slůvka/:

"Jsem rád, že jsem strážcem pečeti a slibuji, že splníme vše bez reptání."

   A nyní nechť předstoupí neuspělí uchazeči. Za jejich statečnost jmenuji je tímto jako:

            prvního externího pomocníka strážce pečeti

         a druhého externího pomocníka strážce pečeti!!

 

 

STĚHUJ? STĚHUJEŠ? STÉHUJEME? aneb kam s tím?

 

   Oko horlivých studentů, kteří alespoň jednou týdně zdolají samohybem značky VŠB hladnovský vršek, spočine nechápavě leč s pocitem falešné soustrasti na několika nadšencích v kdysi bílých pláštích.

   Pokřiky jako HEJ RUP, já se chci taky svézt, ztratili jsme tajné mapy, silnější mužná slova diskrétně neuvádíme, stejně všichni víme, komu patří, kdo se nejvíc ulejvá?

   Ano, tato zvuková kulisa se zde rozléhá namísto zpěvnu ptactva nebeského. Musíme přiznat, že mezi námi řádí parta stěhováků svaloušů. Původně jsme měli podezření, že tyto party jsou dvě, jedna s kterou mlátí vozík značky ESKA směrem tam, a parta druhá, která vybrané kousky vozí zase zpět. Nechci již nazývat partou třetí skupinu, která sbírá to, co předešlé dvě ztratily či cestou odhodily.

   Jak čtu z Vašich tváří, jste ofenzívou svalovců na náš kopec zmateni, i my jsme byli, přiznáme své obavy o dívčí koleje, proto jsme nasadili nejvykutálenějšího detektiva z Müllerova cirkusu na pečlivě vyčmuchanou stopu této záhady. Výsledek pátrání byl pro odborníky šokující, nám laikům zcela potvrdil teorii, že se jedná vždy o ty samé, tak rafinované individuály. Dále jsme odhalili metodou vypuštění kontrolního chrousta svalové proporce jmenovaných – jedná se určitě o zaměstnance kateder. A tak se již študák nemá čemu divit, sám běhá v kdysi bílém plášti slepě sem a tam. Jistě bude omluven, když pak jeho zesláblé tělo vcucne větrák na rozhlednu, popřípadně jinou lokalitu. A zde uzraje plán odměnit putovní standartou brigádu, která v rámci stěhování sem-tam překonala sama sebe. V úvahu bylo vzato vše, i nejnovější aplikace matematicko-statistických metod a jejich příbuzných věd na geology. Standarta bude zaručeně v rukou nejpovolanějších.

 

Standartu přebírá

            Doc. Kumpera jako vedoucí stěhování

            Prof. Homola

            Doc. Havelka

            Doc. Kudělásek

            Doc. Müller

            Ing. Honěk

            Ing. Dvořák

Všichni jmenovaní obdrží kromě putovní standarty ještě upomínkovou stužku, kterou mají právo nosit při všech slavnostních příležitostech, jako jsou imatrikulace, trilobit, den dětí, sportovní den VŠB aj. Gratulujeme, hajte standartu směle do roku 1975.

 

 

Hledači

 

Vážený rytíři Otakare Kulmský!

K našemu milostivému uchu se donesly zvěsti, které špiní Váš rytířský štít. Jeho milost Trilobit XI. blahé paměti, Vás dekoroval miniřádem Biliárové fajfky, dvakrát zkrabatělé variskými orokleštěmi a zakouřené POSIDONIOU BECHERI, s právem kouřit na přednáškách z historické geologie i bez svolení posluchačů a s povolením usměrňovat kouřem biliárové koule do kolizních situací.

Špinavé pomluvy hovoří o tom, že tato Vaše fajfka byla nalezena v kulmské krajině. Nechceme věřit tomu, že Vaši dýmku, tento módní doplněk, by mohl potkat stejný osud jako tajnou mapu kulmu, která byla jedním z našich vechtrů nalezena zcela prožraná kliváží pod desenskou klenbou.

Předstupte před naši milost a dokažte, že výše uvedený řád Vám právem náleží. Vykouřením jedné dýmky tohoto vhodného tabáčku vytřete zrak všem pochybovačům a dokažte, že je řád v  ukách, resp. v ústech nejpovolanějších.

Během kouření se zpívá Kulmská píseň.

Vážený rytíři! S ohledem na to, jak mistrně jste zvládl zadaný úkol, rozhodli jsme se my, Trilobit XIII., využívajíce své pravomoci, takto:

Ponecháváme ve Vašem držení Vám udělený řád, ale jelikož jste poskytl příležitost štvavým pomlouvačům nanést prach na Váš štít, zbavujeme Vás tímto práva na přednáškách z historické geologie bez svolení posluchačů.

Abychom zmírnili Váš bol, předáváme Vám dle nejnovějších výzkumů "hledačů lokalit" zkonstruovanou tajnou mapu kulmu.

 

Soud se sviňáky

 

Vážení!

   Jistě všichni víte, že můj předchůdce udělal jednu jedinou prozřetelnou věc. Založil "Knihu sviňáků." Bohužel jeden z Vás ve své horlivosti tento cenný dokument zničil. Ale naše trilobití paměť je tak výborná, že ani tento podlý čin nemůže zabránit tomu, aby loňští sviňáci ze svých činů zodpovídali.

   Rytíři z Geigru i pomocníku zářivého hlavního ohňomistra, předstupte před Naši milost. Zde Vám slavnostně předáme druhé vydání Založil "Knihy sviňáků" a doufáme, že ji budete střežit jako oko v hlavě, jako výplach ve vrtu. Povinnosti, vyplývající Vám z čestné funkce hlavního ohňomistra, jistě znáte.

   A proto nyní přistoupíme k otázce nejzávažnější.

Š e n k e ř í k u MIroslave, H a s a n e Karablio!!!

   Předstupte před soudní stolici a zodpovídejte se ze svých hříchů!

   Právě před jedním rokem jste byli v pozdních nočních a časných ranních hodinách spatřeni, kterak jste rafinovaně proklouzli hustou sítí očistných kýblů a ukazovali jste veřejnosti svou již dávno snědenou večeři na místech ne k tomu určených. Musí vám být jasné, že takováto věc se nemůže obejít bez vážného trestu. Před vynesením krutého rozsudku vám dáme možnost se čestně hájit. Šenkeříku Miroslave, chcete něco dodat ke své obhajobě onoho ohavného činu?

   Hasane Karablio, můžete vy nějak ospravedlnit to, co vám kazí váš jinak neposkvrněný morální profil?

   Ve své moudrosti jsme My Trilobit XIII. rozhodli takto:

Aby se již vícekrát nemohla opakovat nechutná historie z loňského roku, pro výstrahu všem vypijte vy, Šenkeříku Miroslave, půl litru mléka na ex. Karablia Hasan bude celou jednu půlhodinu zpytovat svědomí v naší nově zřízené žízňomorně. Proti našemu rozhodnutí není odvolání!

 

Předávání řádů

 

      Vážení!

 

   Dnes se tedy konečně dostane patřičného ocenění jednomu z Vás. Konečně dosáhne oprávněného uznání jeho snaha o spojení paleontologie a zahrádkářství.

   Již dlouhá léta se pokoušel /marně/ spojit své dva koníčky ve velkého koně, který by pomohl táhnout naše národní hospodářství. Kaktus a amonit. Na prvý pohled dva zcela odlišné pojmy. Ale v rukou a hlavně v mozku vědce dokáží tito dva tvorové zázraky. Již jste někdy viděli v přírodě rostoucí ostnatý drát? Ano, křížením amonita s některými odrůdami kaktusů /bohužel jejich latinské názvy Vám nemůžeme do doby, než patent schválí Ústřední patentový úřad, prozradit/ vznikne tento zajímavý druh drátu, navíc k využití v medicíně. Vápnitý ostnatý drát – zázrak současné vědy. A jednomu z vás se podařilo jej vypěstovat. Nejprve se tento vědec s velkým V pokoušel amonita narovnat, ale dalšími výzkumy zjistil, že amonit je se svou pokroucenou postavou morálně vyrovnán a tedy proč ho rovnat, když ostnatý drát se dodává v rolích.

   Svými pokusy bohužel vyčerpal veškeré lokality dostupné mu na území ČSSR a tak se v poslední zoufalé naději vrhl na nově objevenou lokalitu – schody rektorátu VŠB, ale nesetkal se s pochopením. Investor se na Naší Milost obrátil se slovy: co s ním? Přeci ty miliony nevrazíme do ostnatého drátu? A proto My, Trilobit XIII., využívajíce své inteligence a prozíravosti jsme se rozhodli takto: Abychom umožnili vývoj dalších vědeckých kapacit a zároveň ocenili Vaše zásluhy, udělujeme Vám, Zdeňku Vašíčku, ŘÁD OSTNATÉHO AMONITA s právem vědecky bádat na 13. schodě 13. patra nové budovy rektorátu VŠB.

 

      A máme tu další řád:

 

   Ten, komu ho udělíme, má nemalé zásluhy na vývoji nových geologických odborníků. Jeho exkurze, pořádané pod heslem Spoj příjemné s užitečným, mají velkou oblibu mezi studenty. Jeho nevyslovená věta: Proč by studenti nemohli krás zničená dláta, zatímco já si popíjím s kamarády, určitě jednou vstoupí do dějin. Ale to není ten pravý důvod, proč si tento odborník zaslouží řád.

   V poslední době velmi intenzivně pracuje na využití plynů z degazace uhelných pánví. Vzhledem k tomu, že nemá dostatečné finanční prostředky /zkuste živit tolik ženských/ k tomu, aby mohl provádět zkoušky in situ, rozhodl se provádět zkoušky v domácnosti. Při smažení jedné snídaně, tj. dvaceti vajec /zkuste živit tolik ženských/ zjistil, že z nich, tedy z vajec, uniká zbytečné množství plynu. A tak si odborníci mohou v příštím čísle časopisu Geologický průzkum přečíst zajímavý článek o teflonových pánvích.

   Říkáte si: to všechno bychom dokázali také. Ale ptám se: kdo z vás dokáže celý jeden semestr – tři hodiny týdne – udržet v pozornosti a v soustředění na přednáškách všechny studenty? Jedině on. Neboť na základě jeho přednášek, studenti, podívejte, tomuhle já nerozumím, tohle je jednoduché, tomuhle by ste měli rozumět, tohle si nastudujte z literatury a tak jsem Vám to všechno zhrnul do tabulky, jsme My Trilobit XIII. na základě své pravomoci rozhodli uděliti Vám, Dalibore Kalusi, řád Těžební kolony sestavené do tabulky.

 

   Vážené spoluobčanky a spoluobčani!

    V této, pro mnohé tak slavnostní chvíli, rozhodli jsme se my, Trilobit XIII., udělit řád nejmladšímu příslušníku kateder geologických. A jaké pohnutky nás k tomu vedly?

   I přes své mládí se zapojil ihned po obdržení hrdého titulu Ing. do vědecko-výzkumných úkolů katedry. Jeho více méně odborná práce, motivovaná úzkým vztahem ke krásnému pohlaví a jiné zvířeně z Brahmova atlasu, si po svém publikování jistě získá srdce všech odborníků, o laicích nemluvě.

   Nesetkal se tento mladý průkopník vědy vždy s pochopením. Zkamenělé klacky a kameny, jako foitikidy a kumperity, které mu byly házeny pod nohy, však ani nepřelézal, ani nepřeskakoval či nepodlézal, ale sbíral, a tak jeho soukromou sbírku můžete nyní shlédnout na hladnovských kolejích.

   Ano. Měl by být příkladem všem adeptům na titul Ing. věd geologických. A to vše je důvod, proč jsme se rozhodli Vám, Martine Sivku, řád Katedrálního ucha.

 

 

Rytířský turnaj

 

   A nyní přichází dlouho očekávaná chvíle. My, Trilobit XIII. pozvedáme toto kladívko geologické, abychom mohli zarazit zlatý hřeb našeho programu až po hlavičku. Vážení rytíři, jeden z Vás se může za malou chvíli zapsat nesmazatelným písmem do dějin.

   My, Trilobit XIII. vyhlašujeme první rytířský turnaj o putovní dřevec. Žádáme zde přítomné rytíře, aby osedlali své připravené oře a vecválali na kolbiště.

   Vzhledem k tomu, že chceme ušetřit vaše vědou tak již dost zmožené údy, rozhodli jsme se turnaj uspořádat v těchto disciplínách:

 1. Naplnění koštýře na čas. Co budete nasávat zjistíte při případném přeplnění této překrásné nádoby.

    Nechť se k rozhodcovskému stolu dostaví hlavní časoměřič ing. Polický.

    Vzhledem k tomu, že náš stát je chudý na meče a na šavle vlastní výroby je ještě časně, vyzkoušíme v druhé části turnaje ostrost vašich jazyků. Každému z vás položíme jednu otázku. Druhá bude položena z pléna.

Svobodný pane Kájo, rytíři Geigru! Proslýchá se o Vás, že za dlouhých zimních večerů tajně doma konstruujete detekční přístroj KHN 72 (kdo hledá najde) na vyhledávání opilých asistentů v terénu. Vysvětlete jeho princip a možnost uplatnění v jiných vědních oborech.

Rytíři Otakare Tektone Kulmský, svobodný pane z Gráfenbergu! V 10. čísle ročníku 1971 časopisu "Kulmáček" byl na titulní straně otištěn tento slogan:

            S kliváží je peklo,

            v jegorách je teplo!

Vysvětlete jeho význam!

Svobodný pane Konráde, rytíři uhelné brikety a dvou uhelných koulí! Popište speciální výcvik psů Čau-čau pro průzkum a vyhledávání měsíčních hornin v zasněžené krajině!

Rytíři Moldanubický a Jesenský! Vysvětlete vliv Octavie, jako významného exogenního činitele, na zarovnání povrchu zemského v úseku Ostrava – Praha!

Rytíři Vladimíre, svobodný pane z Pulfrickovic Lhoty u Zmatkařovic! V odborných kruzích se proslýchá, že v současné době pracujete na otázce využití cihlářské hlíny pro výrobu syntetických drahokamů. Ptáme se Vás kterých a k jakým výsledkům jste zatím dospěl!

Nyní je řada na plénu, aby si vyzkoušelo ostří Vašich jazyků.

Závěrečná část turnaje, která rozhodne, čí tvrz bude zdobit tento překrásný putovní dřevec, je velmi prostá. Kdo dřív vypije obsah této sklenky.

Vážený rytíři, protože jste prokázal, že hrdý titul ............................. nosíte právem, protože jste v čestném klání dokázal porazit ostatní pány rytíře, předáváme Vám slavnostně tento nádherný putovní dřevec. Věříme, že Vám dnes získaná sláva nestoupne do hlavy a v příštím roce trofej obhájíte.

   A Vám, páni rytíři, děkujeme, že jste bojovali čestně, nedopouštěli jste se podlých úskoků a do dalších rytířských turnajů Vám přejeme jistou ruku a nezkalený zrak.

 

Kandidátská řeč č.1

 

   Svého kandidáta Vám nemusím ani představovat. Hned z několika málo vět poznáte, kdo je vlastně hoden držet dnes rytířské žezlo. Vysoké morální vlastnosti, odborné znalosti a mužný zjev dělají z něho kandidáta č.1. Nenechal se zlákat ani na jednoduchou cestu mapujícího geologa, která vzhledem k jeho nohám zdála se být pro něho výhodná, ani na poetické procházky hydrogeologa k lesním jezírkům. Volil cestu daleko neschůdnější a obtížnější, aby získal úctu laiků. Ano, geofyzika se mu stala životním údělem. Věda, jejíž vyznavači musí někdy vynaložit značné úsilí na to, aby jim to, co vymyslí, někdo uvěřil. Toto je ale ovšem pro mého kandidáta pouhá hračka. Plně využívá své fantazie k dešifraci a odhalení právě skrytých anomálií, běda té, která se mu schová. Naschvál ji pak vůbec nevynese. Není však pravdou, že interpretuje anomálie i na účtu ze samoobsluhy, jak někteří zlí jazykové tvrdí. Avšak nejen na poli vědy dobyl můj kandidát úspěchů. Kdo zná jeho sportovní kariéru, diví se, že dosud nebyly do komplexu olympijských her zařazeny např. taroky (hned by byl leckterý olympijský vítěz o něco lehčí), nebo geofyzikální profilování, neboť koho můj kandidát neutahal, neuvěří. A co jeho skromnost. Zatím co jiní hamižně touží po autech zahraničních značek, zalepuje můj kandidát díry v embéčku, aby dosáhl dalších úspěchů v soutěži 10 km bez nehody. Všechny tyto vlastnosti, podtržené vousem mudrce, předurčují mého kandidáta do stavu rytířského.

   Ano, uhádli jste. Je to Ludvík Trávníček, inženýr věd geofyzikálních, magických, temných, zapeklitých a jiných, náš budoucí rytíř,

 

PROTO VOLTE   T R Á V N Í Č K A !!! 

 

Kandidátská řeč č.2

 

   Dlouholetým a pečlivým výběrem jsem došel k závěru, že dosavadní posloupnost rytířů zcela diskriminuje něžné pohlaví. Domnívám se proto, že v rámci výrazného XIII. jubilea lze tuto nespravedlnost v hodině H napravit a předložit Vám jedinou možnou zcela vyhovující kandidátku.

   Moje kandidátka

   Všechny její vlastnosti a její starostlivost o pití příštích generací geologů vám již zajisté říkají, že mnou navrženou a jedinou možnou kandidátkou není nikdo jiný nežli vždy pečlivě učesaná, dobrou náladou sršící, ČUTA-KÁMEN činidlo stále nosící, stěhování organizující, o rytíře z Geigru vzorně pečující,

 

JARUŠKA MÜLLEROVÁ

 

 

Fotografie: