Trilobit XVIII.
Rok: 1977

Trilobit: Hydrocephalus carens

Rytíř: Prof. Ing. Lubomír Šiška, DrSc.

Erb:

1977

Nové písně:

Program:

 

Úvodní řeč Trilobita XVIII.

 

      Rytíři, mistři, magistři, vědečtí tovaryši!!

 

   My, Jeho Milost Trilobit XVIII. rozhodli jsme se z vlastní vůle vystoupiti z hlubin Země a uvést do správných kolejí dění věcí geologických pro příštích 365 dní. Rok vlády našeho předchůdce Trilobita XVII. z rodu Phillipsia peteri se naplnil a My usedáme na trůn s vědomím, že jen z těžko budeme vnášet do vašich zabedněných hlav světlo trilobitího poznání.

   Kambrické stáří, makropleuralis i všech 17 segmentů thoraxu zajisté probouzí ve vás úctu i závist, kterou ostatně chceme a budeme vám tolerovat.

   Název Naší Milosti Hydrocephalus carens má prastarý původ v počátcích našeho rodu. Označuje, jakým směrem se ubíral vývoj mozkové dutiny živočicha druhu Homo geologicus ostraviensis.

   Někteří z recentních badatelů připisují zcela neprávem velkou důležitost nervovému ústrojí jednotlivých faunistických forem. Leč dob nás přesvědčuje o tom, že žebříčková nervová soustava trojlaločnatých i mozek vyšších forem obratlovců jsou útvary zcela zbytečné. Dokonale propracovaný systém oběžníků a nařízení ovládá chod věcí dnešních tak dokonale, že neorocrania Mé Výsosti mohla být naplněna sloučeninou, l`eau, vasr, watr v cizích jazycích, vodou v češtině zvanou.

   Voda zaplňuje naše hlavy, na což vám zde předložím nevyvratitelné důkazy: "Skola geologica", založená v r. 1715 v Jáchymově, přijala pod svá křídla takové tvory jako znalce z povolání a (nečitelné slovo) systematické a další, jejichž genezi a postavení v paleontologickém systému dosud neurčil ani XXV. Mezinárodní geologický kongres, konaný léta páně 1976 v Austrálii.

   Hydrocefalitida, jakožto Mou Výsostí nově objevená choroba, čím dál tím více sužuje naši úzce výběrovou a jedinečnou kastu zemězpytců. A vy v naprostém pomatení mysli hledáte ochranu v mezidruhovém spojení s počtáři, alchymisty, hvězdopravci, zedníky, Edisony a jinými podvodníky.

   V těsné mezioborové spolupráci přicházíte na tak směšné logismy, jako je teorie kontinentálního driftu /CHACHA/, hypotéza litosférických desek /CHACHA/, idea bazifikace kůr /CHACHACHA/ a jiné zvrhlosti.

   Se slzou v oku vzpomínáme na doby, kdy každý, zdůrazňuji každý geolog hodný toho jména byl nadán jasnozřivostí, logikou, smyslem pro odhad a uměleckým sklonem tvořit uchu lahodnou geopoezii v neomezeném množství. Kde jsou ty časy, kdy nejlepší z vás diktuje pro geologii revoluční teorie odstraňujíce si se zubů zbytky potravy zrezivělou žiletkou?! Kde jsou ty časy, kdy majitel manšestrových kraťasů a chlupatých nohou ukazuje na výchozu 3×3 m celému světu, že všechno je jinak? Změří snad někdo z vás dřevěným úhloměrem úhel krystalových ploch s přesností 1/10000 rad?

   Odpovíme za vás – nezměří. Proč nezměří? Protože nevěří. Nevěří Naší Milosti trilobitu. Nemá důvěru k nadpřirozeným silám. Neví, že nad všemi podzemními ději v přírodě má neomezenou moc naše Výsost. To My stlačujeme k sobě geosynklinály v propletence vrás. Zachce-li jste Nám, přeléváme oceány z pólů na rovník a zpět. Z nudy roztáčíme kontinenty jako dětskou čamrdu. Jenom a jenom sobě pro zábavu vrháme na povrch barevné prskavky sopečných erupcí. Své kutilské sklony uspokojujeme šitím. Má snad někdo jiný názor na vznik oceánských švů? Naše Milost si musí ukrátit 500 mil. let podzemního života.

   Nejjasnějším, dlouho očekávaným dnem našeho bytí je první pátek po sv. Barboře léta páně 1977. V tento dnešní den vystupuji z hlubin Země mezi své vyvolené pro poučení vaše a pro obveselení našich drahých a blízkých.

   Dovoluji si proto přivítat na této pečlivě vybrané lokalitě kulmských břidlic vrstev kyjovických především Vás, věrní rytíři. Prosíme zde přítomné rytíře, aby povstáním potvrdili svou oddanost Trilobitu XVIII.

 

 

Referát prof. Kumpery při Nebeské kárné komisi

 

   No já nevím, soudruzi, jestli tady mohu přednést i svůj příspěvek (vytahuje doutník a zapaluje ho). Co se týče jejich studijní aktivity a zájmu o studovaný obor, nebyli v 1. ročníku aktivní takřka vůbec, ve 2. ročníku velmi málo, ve 3. jen někteří a ve 4. už vůbec žádní. Co se týče jejich aktivity v ostatních oblastech, tam už je situace poněkud jiná. O tom svědčí i to, jak a kde skončili svou životní pouť. Jeden odsouzen (ukazuje na Marka) pro sexuální deviaci z zemi sovětů, druhý pro nezákonné obohacování v podmínkách OKR. A dokonce někteří z nich se neholili. Chodili po škole zarostlí a z mých výtek si nic nedělali. Vůbec nejvíc mě mohlo rozčílit, když chodili v tričkách popsaných reklamami západních firem. To by jako studenti politicky nejvyspělejší vysoké školy v ČSSR neměli dělat. (v komisi všeobecný souhlas)

 

 

Pasovací řeč

 

   Konečně nastal kýžený okamžik, kdy využívaje svého práva povýšíme do čestného stavu rytířského nejlepšího poddaného naší milosti.

   My, Jeho Milost trilobit XVIII. jsme po projití archivních kádrových pergamenů našich došli k jednoznačnému návrhu na nejvhodnějšího kandidáta. Zde předkládáme krátký popis života vyvoleného.

   Zájem o vědy hornicko-geologické se u něho projevuje již od mládí. Jako všechna hodná a poslušná dítka hrával si i on na pískovištích. Jako většina dětí dělal si z písku hrady a bábovičky, ale jenom on dumal nad jeho jílovitostí a v duchu uvažoval o expresních zkouškách pro tuto vlastnost. Že se mu to povedlo vědí hlavně geotechnici. Všichni znají pana Casagrandeho a jeho zkoušku, avšak nevědí, že jméno Casagrande je pouze umělecký pseudonym našeho kandidáta.

   Jeho zdravá ctižádost způsobila, že neskončil se svými badatelskými sklony na dětském pískovišti jako někteří z vás. Rozumně vzato, písek nehýbe světem a vynikající organizační a vojevůdcovské vlastnosti se musí prodat. Kdyby v dobách jeho mládí vypukla zlatá horečka, dozajista jsme vám dnes mohli představit nejbohatšího člověka v širém světě Však osud mínil jinak! Druhý Klondike se nekonal, a tak mladý absolvent báňské školy zůstává věrný paralicko-limnické pánvi sobě nejbližší. Ta v sobě ostatně skrývá větší bohatství než celý Yukon i s přítoky.

   Jak jednoduchá a primitivní byla práce zlatokopů na severu – láhev rumu, kožešinové boty a rýžovací mísa – to byly prostředky, se kterými se zlatokop obešel po celý život. Dostávat na povrch zlato ukryté v kilometrové hloubce dost dobře šlichovací pánví nejde, a tak náš poddaný vymýšlí nejzáludnější fígle, jak přechytračit matku přírodu. Vymýšlí důmyslné díry do země, spouští se do nich a nechává vytáhnout na světlo boží sta a tisíce tun uhlí

(…pokračování textu se nedochovalo)  

 

Fotografie:

J.M. Trilobit XVIII Trio Schaschulínos Řeč Gaudeamus... Karel Kučí a Rudolf Jelínek Na alpské ledovce jedině lyžáky Baťa Trest Každý se baví jak umí Každý se baví jak umí Vrána se sýrem Rodiná veselice Rodiná veselice Nemrava Anomálník Nemrava Anomálník Řády a neřádi. Řády a neřádi. Torzo amonitů Teorie průseru To mi neměli dělat To mi neměli dělat Ukolébavka pro malého Mrázka Kde máte index? Proč máte na sobě blue jeans? Jak je zříti vidno, holič by vám také prospěl. Vy jste se zapomněl zajisté oholit. Nemluvte na mě, neposlouchám vás! A kde to mám podepsat? Co mi to sem strkáte, já vás dobře znám. Apropó, nemáte Spartičku? Výborně sehrané soukolí. Výborně sehrané soukolí. Marnost nad marnost. Poláčku, Poláčku... Soudruhu podplukovníku, student Trávníček, dovolte mi promluvit. Lubomíre Šiško, povstaňte! Lubomíre Šiško, posaďte se! To je sranda. To je sranda. Poklekněte na pravé rameno. Cha, cha, cha. Copak se mnou bude? Ať žije rytíř náš!