Trilobit XXII.
Rok: 1981

Trilobit: Pseudobasiliscus nobilis

Rytíř: Prof. Ing. Miloslav Dopita, CSc.

Erb:

1981

Nové písně:

Program:

 

Úvodní scéna

/2 stoly, jako v hospodě, u nich židle. Stůl "A" - sedí u něj dva obyčejní lidé, mají před sebou každý pivo. Stůl "B" - 2 muži v pláštích, vyhrnuté límce, láhev vína, sklenice, hrají šachy./

 

Stůl "A"

1/ Už toho začínám mít pomalu dost.

2/ Ba.

1/ To je útisk!

2/ Ba.

1/ To je hrůza!

2/ No ba.

1/ Proč nejsme bezpohlavní jako ti červi. To by snad nemohlo k tomuhle dojít. Vládli bychom pěkně sami, a ne samice.

2/ Ba.

1/ Co říkáš?

2/ Řekl jsem „ba.“

1/ Ba, ba. S takovýmhle "ba" se dostaneme leda do vitríny, a to ještě ne každej. Musíme se trochu snažit! Ale když se každej bojí jako baba...

2/ Tobě se to řeční! Kdybys měl tchýni jako já... panečku. Ta má pygidium! A tak tvrdou palici, že se jí ve škole říkalo "živoucí fosilie." A moje samice je po ní. Jsem rád, že mě pustí na pivo jednou za útvar.

1/ No, však ty si to umíš vynahradit. Už tu sedíš celý tremadok.

2/ Ba.

1/ No, naštěstí nejsou všichni jako ty. Je tu hrstka statečných, kteří ještě nesložili klepeta! K nim patřím i já! /Udeří se do prsou a pak se rozkašle./

2/ Pozor, pozor, ať si neublížíš! Chitin máme jen na hřbetě.

1/ /Uklidní se./ Že jseš to ty, něco ti prozradím.

2/ Ne!

1/ Už nebudeme dlouho trpět!

2/ Ne!

1/ Chystají se velké věci!

2/ Ne!

1/ Stojaté vody se rozvíří a ukáže se všechno bahno.

2/ Ale bahno se znovu usadí.

1/ Ano, usadí, ale jinak. Jednou se tomu bude říkat "polský vývoj siluru."

2/ A co se potom všechno změní?

1/ Předně - přestaneme být pod pantoflem.

2/ A dovolí to naše jesná královna Lehua Vincula?

1/ Té se ptát nebudeme. /Od vedlejšího stolu se otáčejí./ Vůbec, jakápak královna - prej už je napůl zkamenělá. /U vedlejšího stolu sebou znatelně trhnou./

Uděláme zkrátka revoluci!

/Herold od vedlejšího stolu sebou cuká, ale Trilobit ho nenápadně uklidňuje./

A vůbec - kdybychom si dali žádost ke dvoru o změnu situace, leželo by to na operativním nejmíň do karbonu. A kdo ví, jestli by tu žádost nenechali nenápadně zuhelnatět. Daleko nejlepší bude hned navždycky a bez milosti svarhnout...

/U vedlejšího stolu se zvedne herold./

H/ Zadrž proud své výřečnosti, pobloudilče! Nenech se opájet zdáním své vlastní důležitosti. Jsi jedna částečka mohutného národa trilobitího. Nevnášej rozkol do našich řad! Je pravda, že za vlády její milosti Trilobita 21. Lehui Vinculy bylo napácháno mnoho nepravostí na národu trilobitím. Pomni, že ona, tak slabá a jemná, měla proti sobě největšího protivníka: člověka. A to člověka nejzákeřnějšího, tak zvaného zeměznalce, zemědělce neboli půdaře. Ten nastražil nám, trilobitům, nejednu léčku. Avšak národ trilobití jest nezničitelný, a když viděl, že naší milostivé vladařce ubývá sil, rozhodl se zprostit ji jejího přetěžkého úkolu a povolal na trůn mladšího zástupce třídy trilobita: tu pohleďte - náš nový vladař, jeho milost

 

                      TRILOBIT XXII.

 

 

 

Vstupní řeč Trilobita XXII.

 

      Lidé,

 

    jmenuji se Pseudobasilicus nobilis a jsem v pořadí již 22. zástupce třídy Trilobita, jemuž povinnost velí vylézti na nejsvrchnější pokryvné útvary kvartérní. Vstoupil jsem mezi vás, abych poněkud usměrnil vaše zběsilé a nesmyslné počínání. Generace trilobitů přede mnou se pokoušely vás, lidi, přivést k rozumu. Bylo to zbytečné plýtvání silami. Není vás možno přivésti k něčemu, co nemáte. To jen vy sami jste jati utkvělou představou o vlastní výjimečnosti. To je sice krásná představa, skutečnost je však o mnoho prozaičtější: od chvíle, kdy si opice tak nezodpovědně zahrávaly se smolincem, až z toho vznikl nový druh, jste jen směšná hříčka přírody. Stále si nehodláte uvědomit, že po vaší, od počátku tak zdegenerované společnosti, nezbyde jednou ve vrstevních sledech ani otisk.

   Naivně si myslíte, že příroda se zachová tak, jak si to představujete ve svých kyprých mozcích. Ve vsé zaslepenosti stále přehlížíte nápadnou podobnost svých dvou tělesných orgánů - mozku a ledvin, a ve shodě s tím i současného stupňování funkce těchto orgánů po požití jistých druhů nápojů. Z této úvahy vyplývá, jak zajisté sami pochopíte, i přibližně stejná hodnota produktů vaší hlavy a vašeho břicha.

   Nicméně je nutno připustit, že váš tak nepochopitelně egoistický a drancující druh je pro nás, trilobity, v jistém směru též užitečný. Jevíte se nám bilančními ve sféře kulturně osvětové. Než se na matičce Zemi objevili první vaši zástupci, byl náš život vcelku nudný. Všechny sprýmy, které se nám za miliony let nahromadily v našich nervových uzlinách byly k ničemu, neboť nebylo s kým žertovat. Něhem několika posledních tisíciletí se však situace změnila v náš prospěch. Nyní žertujeme s vámi. Co je nám po tom, že vás naše vtipy často přivádějí v úžas a ještě častěji v zoufalství.

   Stejně je jasné, že se lidstvo řítí vstříc své záhubě. Zjevně nesmyslné je však počínání té skupiny lidí, kteří si říkají geologové. Pachtí se ve dne v noci za vidinou jakýchsi objevů, neváhají pro své ideje lámat kilometry vrtných trubek, spřádat po lesích drátěné sítě a snášet z českých luhů a hájů kilotuny nejrůznějšího kamení. Vše marno! Jediným výsledkem jejich trapného snažení je olysalá lebka, nohy plné huřích ok a ztvrdlá játra. Toto dětinské počínámí můžeme komentovat pouze shovívavým úsměvem. Je totiž zcela vyloučené, abyste vy lidé někdy odhalili třeba jen 1 ppm všech tajemství, ze kterých se skládá naše podzemní říše, byť byste uvedli v pohotovost celé čety geologů, vyzbrojených kyselinou a průsvitkami, pluky geofyziků s jejich krejčovskými magnetometry, byť by armády vrtáků vyhodnotily kretenáž milionů vrtů. Tajemství Země patří cele trilobitů. S tím byste se vy lidé měli už konečně smířit. Podobně zpupní a nezdravě sebevědomí jako vy byli jen veleještěři. Ovšem pouze do křídy. Chcete dopadnout jako oni? Proto vypuďte ze svých mozkovem všechny pseudovědecké bludy strukturně-tektoncké, krystalografické a pornografické a raději než mozky nejapnými doměnkami plňte si trávicí trubice chutnou krmí!

   Zbavuji vás, příslušníci čeledi Hominidae, vaší rádoby vlády nad přírodou a počínaje tímto okamžikem stáváte se poddanými naší milosti Trilobita 22. Pseudobasilika nobilis!

 

 

Uvítání rytířů

 

   Lidské plémě, ve své podstatě tak nečisté a zkažené, má na svém černém štítě též několik světlých skvrn. Tato hrstka tvorů je na rozdíl od ostatních lidí obdařena zvláštním nadáním poznávat vcelku objektivně taje zemského nitra, a je těmto individuím nutno přiznat i jistou dávku skromnosti a úcty, s jakou se chovají před panujícím národem trilobitím. Tito jedinci byli za vlády předchůdců J.M. Trilobita 22. Pseudobasilika nobilis povýšeni do rytířského stavu a dbes jsou tu co družina J.M.

   Vyzývám poddané, aby vzdali hold všem rytířům, a zároveň žádám zde přítomné rytíře, aby stvrdili svou přítomnost povstáním.

 

 

Fotografie: