Trilobit XXXVI.
Rok: 1995

Trilobit: Serrodiscus speciosus

Rytíř: Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc.

Erb:

1995

Nové písně:

Program:

 

O:  Dobrý večer, dámy a pánové.

      Dovolte, abych vás přivítal na dnešní slavnosti, zvláště pak bych chtěl pozdravit slavné dámy rytířky a slavné pány rytíře. Je mojí milou povinností a ctí, abych představil erby slovutných rytířů:

.

.

.

A nyní povstaňte. Uctěme společně minutou ticha památku rytířů, kteří se dnes již dostaviti nemohou.

   (- 1 minuta -)

Děkuji.

 

píseň – Když jsem já šel tou P. branou

  

   Na uvítání vám panovník připravil převelikou hostinu – můžete se jí oddávat celých 15 minut. Pro 2. večeři si můžete přijít v průběhu večera.

 

(večeře)

 

   Doufám, že vaše útroby jsou již spokojeny, a nyní nastává čas kratochvílí. Pro pobavení Jeho Milosti jsme připravili veselý trojboj. Utvoříte 3 družstva po 3 lidech a budete bojovat ve 3 soutěžích, za které dostanete body, které se pak sečtou. Teď družstvo sponzorů – zvolí si 3 zástupce – helfři, přiveďte je. Dvě družstva geologů si zvolí své zástupce.

   První soutěž se jmenuje písmenkový pegmatit. Každé družstvo si vylosuje jedno slovo (losují) a v čase trvání jedné písničky musíte přinést, popř. přivést předměty nebo osoby – záleží na fantazii – jejichž název začíná na písmeno obsažené v daném slově. To znamená, že přinesete 8 věcí. Nějaké dotazy?

   Pozor, start!

 

   Vítězné družstvo získává 2 body, druhé 1 bod a třetí nic. První část trojboje máte za sebou, nyní si běžet na chvilku odpočinout.

 

TRILOBIT: A nyní přišel čas, kdy je třeba vyzkoušet zdatnost našich humrů, kteří jsou zde jistě v hojném počtu přítomni. Humři, nadešla vaše chvíle!

(humři nastupují, jejich scénka)

(podle plánu fiasko)

 

O:  Na blbinky, to vás užije, ale je třeba milí humři vyzkoušet vás i po stránce odborné. Doufám, že zde jsou všichni. Humři, vaším úkolem je zjistit výskyt pyropů na nejúrodnějších čínských rýžovištích.

   Helfři, přineste vzorky!

   Helfři, zavažte jim oči.

   Humři, rýžujte.

 

(pasování do stavu kosa)

 

T: (mečem) Nastav pygidium.

 

T: (zkouška Váši a Slávky – viz. nedochovaná příloha)

 

O:  Nastal čas na 2. část veselého trojboje. Prosím, aby ke mně přišel jeden zástupce z každého družstva. Vyhrňte si rukávy. Vaším úkolem bude geofyzikálním měřením Kačenka zjistit pomocí odrazových vln tvar vloženého geologického tělesa. Nakreslíte, co nahmatáte. Chopte se nástrojů, teď.

 

píseň – Vstávaj Jano hore

 

Zvítězili… Zasloužíte odpočinek.

 

A teď něco ze života (scénka).

 

O:  Jako vždy perfektní. A je tady čas na poslední utkání našeho veselého trojboje. Nazývá se Geologická relaxace. Prosím 1. družstvo – tady si vylosujte nástroje. A po písničce, kdy vám Smečka ukáže, jak by to asi mělo vypadat, nám předvedete vlastní výtvor. Hodnotíme podle síly potlesku – takže publikum, závisí to na vás.

 

píseň – Vrtácká

 

Prosím 2. družstvo. Vše jste pochopili, nebo je něco nejasného? Start.

 

píseň – Thermální balada

 

3. družstvo

 

píseň – Na ostravském náměstí

 

(Vyhodnocení podle poslechu.)

 

T:  Nevím, zda je funkce strážců pečeti dobře obsazena.

O:  Ano, ano, i na ty jsme mysleli a chceme si jejich zdatnost ověřit, neboť jsme byli nuceni dva z nich vyměnit.

T:  Na to se rád podívám.

O:  O kosovi Martinovi Vavrovi víme, že je zdatný, ale o Milošovi a Milanovi zatím nevíme nic. Helfři, přiveďte je. Po dobu tří minut musíte obstát ve zkoušce ohněm, ledem a všesměrným tlakem.

 

T:  Jestliže jste doteďka nedostali chřipku, myslím, že jste schopni odolávat geologickým procesům a dodržovat práva a povinnosti strážců pečeti. Složte slib.

 

T:  Jelikož jsme dnes štědře naladěni, rozhodli jsme se udělit několik řádů.

O:  Helfři, přiveďte rytíře Aleše Maňánu… poklekni na pravé koleno-

T:  Rozhodli jsme se, že jestliže nás dnes večer poctíš jedním ze svých obličejů, kterými tak často a rád častuješ studenty v hodinách geofyziky, udělíme Ti ŘÁD Mr. BEANA. Nuže…

O:  Ó ano, to je ono. Řád je tvůj. Rytíři Aleši, nastav pygidium.

T:  (nakopne ho) Doprovoďte jej.

O:  A teď ještě helfři přiveďte rytířku Bílou paní… poklekni na pravé koleno. Tobě se náš panovník rozhodl udělit ŘÁD TVRĎAČKY ROKU.

T:  Za neúnavný psychický nátlak při lákání studentů na přednášky.

O:  Ukaž své pygidium… jsi propuštěna.

      A do třetice přiveďte helfři rytíře Víťu… poklekni.

T:  Za výborné znalosti při 1. státní zkoušce ti uděluji ŘÁD BROUKA PYTLÍKA.

O:  Nastav pygidium… jsi propuštěn. Nyní vyhlašuji desetiminutovou přestávku na výměnu výplachu.

 

T:  My, Trilobit XXXVI., pozvedáme geologické kladívko geologické, abychom mohli zarazit jeden ze zlatých hřebů večera až po hlavičku, případně ještě níže. My, Trilobit, vyhlašujeme závod na nezkrotných ocelových ořích.

O: Helfři, přiveďte oře! Tito oři byli z hmot železných i umělých sestrojeni, aby osobám držících se návodu umožnili přibližování větší, menší či podle libosti. Protože jde o vozidlo dvoustopé, jeho spotřeba je enormní: 0,2 l na 20 m. Aby oři zdárně dorazili spolu se svými žokeji do cíle, bylo nutné dodržeti výrobních parametrů a v určených místech vybudovat čerpací stanice. Každý žokej je povinen dbát ochrany svých strojů a pravidelně a poctivě mazat. Tento závod je štafetový a tvoří jej souboj tří stájí. Žádáme rytíře, aby vystoupili a vytvořili stáje. Helfři, nastrojte žokeje.

 

Fotografie: