Textová část

Hlavní stránka

 

  Literatura

 

V seznamu je obsažena literatura použitá při sestavení výukového materiálu. Tato je dostupná ve fondech knihovny VŠB-TU Ostrava, anebo v osobních knihovnách autorů.

 

1.       Faupl P. (2000): Historische Geologie: eine Einführung. – Facultas, 270 s. Wien.

2.       Hedberg, H. D. (1976): International stratigraphic guide. - John Wiley and Sons, New York, 200s.

3.       Chlupáč, I. (2000): Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti. – Věst. Čes. geol. Úst., 75, 361-369. Praha.

4.       Chlupáč, I., Štorch, P. (1997): Zásady české stratigrafické klasifikace (3. vydání). -  Věst. Čes. geol. Úst., 72, 193-204. Praha.

5.       Chlupáč I., Brzobohatý R., Kovanda J., Stráník Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia, 436 s. Praha.

6.       Kalvoda J., Bábek O., Brzobohatý R. (1998): Historická geologie. – Univerzita Palackého v Olomouci, 199 s. Olomouc.

7.       Michalík, J. et al. (2007): Stratigrafická  príručka. – VEDA Bratislava.

8.       Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I. (1985): Stratigrafická a historická geológia. – SPN, 570 s. Bratislava.

9.       Nichols, G. (1999): Stratigraphy and Sedimentology. – Blackwell Publishing, 355 s. Oxford

10.    Petránek, J. (1993): Malá encyklopedie geologie. - JIH, České Budějovice,

11.    Press, F., Siever, R. (1998): Understanding Earth - sekond edition. - W.H.Freeman and Copany, New York.

12.    Rawson P. F., Dhondt A. V., Hancock J. M., Kennedy W. J. (1996): ProceedingsSecond International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries“. – Bull. Inst. roy. Sci. Natur. Belg., Sér. Sci. Terre, 66 – Supplement, 117 s. Bruxelles.

13.    Scotese C. R., McKerrow W. S. (1990): Revised world maps and introduction. - In McKerrow, W. S., Scotese C. R.: Palaeozoic palaeogeography and biogeography. Geol. Soc. Mem., 12, 1-21. London.

14.    Ziegler P. A. (1988): Evolution of the Arctic-North Atlantic and the western Tethys. – Am. Ass. Petrol. Geologists, AAPG Mem. 43, 198 s. Tulsa.