Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Katedra geologického inženýrství

 

 

 

Textová část

 

Literatura

 

výukové texty

 

Paleontologie

Sedimentologie

 

 

 

 

ISBN 978-80-248-4267-7

© VŠB-TU Ostrava 2019

P1010007

Obrázek3

Obrázek4

Historická geologie pro GMT

Pavlína Doupovcová

Petr Skupien

 

Ostrava 2018

 

IRP RPP2016/123 „Podpora tvorby multimediálních studijních materiálů pro bakalářské studium u předmětů vyučovaných Institutem geologického inženýrství“

 

Materiál je určen pouze pro výukové účely.