Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Institut geologického inženýrství

finanční podpora

MŠMT FRVŠ

1099/2008 F1d

 

Textová část

 

Terénní dokumentace

 

Internetové stránky

 

Literatura

 

O stránkách

Obrázek1

Obrázek2

Obrázek3

Obrázek4

Multimediální texty ze  sedimentologie

Obrázek5

Obrázek6

Obrázek7

Petr Skupien

Zdeněk Vašíček