KVALITA KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI S MAXIMÁLNÍM OBSAHEM POPELA Ad = 40% (hovoransko – kyjovská část jihomoravského lignitového revíru)
Plný text závěrečné zprávy

 Plný text závěrečné zprávy je dostupný zde .

Náhled na výsledky

 Náhled map 3-M40-1 ,  3-M40-2  a 3-M40-3 .

Osvědčení příslušného orgánu státní správy

 Osvědčení příslušného orgánu státní správy je dostupné zde .

Protokol o převzetí výsledků do evidence VŠB - TU Ostrava

 Protokol o převzetí výsledků do evidence je dostupný zde .