home
úvodem
lidé
studium
výzkum
pracoviště
události
dokumenty
geologický pavilon
blízké stránky
různé

 

Oddělení nerostných surovin Institutu geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě navazuje ve své dnešní činnosti na katedru speciální geologie ložisek založenou v roce 1879 prof. Františkem Pošepným na Báňské akademii v Příbrami.

V roce 2009 došlo k jeho sloučení s Oddělením geoinformatiky za vzniku nového Oddělení nerostných surovin a geoinformatiky. Z praktických důvodů je však webová prezentace stále oddělena, na webové stránky geoinformatické části oddělení se dostanete tudy.

V současné době zde pracují čtyři pedagogičtí pracovníci (jeden profesor a tři odborní asistenti) a jedna technická pracovnice spolu s jedním prezenčním doktorandem a třemi externími doktorandy.

Pracovníci oddělení zajišťují výuku širokého spektra předmětů spojených s ložiskovou geologií a nerostnými surovinovými zdroji doma a v zahraničí.

Věříme, že naše webové stránky pro Vás budou zajímavé. V případě Vašeho zájmu o další informace o nás Vám rádi poskytneme další údaje.

 

                                     prof. Ing. Martin Sivek, CSc.