home
úvodem
základní pojmy
historie využívání nerostů
geneze a klasifikace ložisek
tvary ložiskových těles
textury a struktury mineralizace
ložiska rud
ložiska nerud
ložiska energetických surovin
ložiska ČR
legislativa
míry váhy, použité zkratky
autoři

ÚVODEM

Proč práce vznikla

Komu je určena

Nutné vybavení

Budoucí aktualizace

Recenzenti

Jak citovat tuto práci

WebArchiv

 

Proč tato práce vznikla

 

  Ačkoliv knih a vysokoškolských skript pro výuku ložiskové geologie je u nás k dispozici řada, jejich využívání ve výuce přináší některé problémy. Zejména jde o rychlé zastarávání údajů (výše těžby a stav jednotlivých ložisek se mění každý rok), obsahovou nevyváženost některých textů a také relativní nedostatek obrazových příloh. Proto jsme se rozhodli vytvořit tuto publikaci v elektronické podobě (k dispozici na CD-ROM a http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska), který tyto problémy efektivním způsobem řeší. Elektronická podoba textu umožňuje přístup k materiálu nejen studentům, ale zároveň i nejširší veřejnosti. Dovoluje také lepší strukturování informací než běžné materiály a zároveň poskytuje možnost připojení obrazových příloh (barevné obrázky, fotografie, mapy a řezy), které by u běžného textu neúměrně zvýšily cenu publikace.  

 

 

Komu je určena

 

  Hlavní cílovou skupinou, pro kterou jsou tyto materiály určeny, jsou vysokoškolští studenti geologických oborů, což je také záměrem grantových projektů Fondu rozvoje vysokých škol. Při jejich zpřístupnění na síti www jsme počítali i s dalšími zájemci o tuto problematiku včetně laické veřejnosti. Proto jsme se snažili osvětlit i základní obecné pojmy ložiskové geologie a uspořádat materiály tak, aby každý mohl snadno získat požadované informace. 

 

 

Nutné vybavení pro práci

 

  Nutností pro práci s tímto dílem je základní software na prohlížení HTML stránek (MS Internet Explorer, Mozilla aj.). Výukové materiály jsou optimalizovány pro prohlížeč MS Internet Explorer 7.0, rozlišení monitoru 1280 × 1024 pixelů a střední velikost textu. Při použití jiného prohlížeče nebo rozlišení může dojít k odlišnému zobrazení stránek, než jsme měli v úmyslu. Přílohy na stránce Legislativa“ jsou soubory ve formátu PDF, pro jejich zobrazení je nutné mít nainstalovaný vhodný prohlížeč (např. Adobe Acrobat nebo Adobe Reader). Instalace programu Adobe Reader zdarma je k dispozici ZDE.

  Pokud máte problém s pomalým stahováním stránek a zejména obrázků při prohlížení na internetu, obraťte se na autory a tyto výukové materiály Vám zašleme na CD-ROM.     

 

 

Aktualizace

 

  Protože projekt Fondu rozvoje vysokých škol, díky němuž tyto materiály vznikly, měl trvání jediný rok, jsme si vědomi mnoha nedokonalostí v naší práci. Budeme se je snažit odstranit v dalších verzích (vydáních) těchto materiálů. Rádi bychom poprosili všechny, kteří objeví jakékoli nedostatky a chyby v naší práci, aby nás s nimi seznámili. Budeme tak mít možnost je do příštího vydání opravit.  

  V roce 2016 byly na aktualizaci obsahu totoho webu získány prostředky z grantového projektu RPP2016/123 „Podpora tvorby multimediálních studijních materiálů pro bakalářské studium u předmětů vyučovaných Institutem geologického inženýrství“

  Další aktualizace těchto výukových podkladů byla umožněna s finační pomocí programu Technika pro budoucnost 1.0, poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Děkujeme.

    

 

Recenzenti

 

Tato práce byla recenzována následujícími odborníky (abecedně):

 

prof. Ing. Jiří Pešek, DrSc. - kapitola Ložiska energetických surovin

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. - kapitola Geneze a klasifikace ložisek

                                               - kapitola Tvary Ložiskových těles

                                               - kapitola Textury a struktury mineralizace

RNDr. Jaromír Starý - kapitola Ložiska České republiky

prof. Ing. Mirko Vaněček, DrSc. - kapitola Ložiska rud

                                            - kapitola Ložiska nerud

RNDr. Josef Večeřa - kapitola Historie využívání nerostů

                           - kapitola Míry a váhy

 

 

Jak citovat tuto práci

 

  Tato monografie by měla být citována:

 

Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram, 2017. ISBN 978-80-7342-206-6

 

 

WebArchiv - archiv českého webu (zde)

 

  Webová verze této práce byla vybrána Oddělením archivace webu Národní knihovny České republiky jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Tohoto ocenění si velice vážíme.