Stratigrafie

Paleontologie

Internetové stránky

Literatura

Hlavní stránka

 

  Literatura 

 

V seznamu je obsažena literatura použitá při sestavení výukového materiálu. Tato je dostupná ve fondech knihovny VŠB-TU Ostrava, anebo v osobních knihovnách autorů.

 

Stratigrafie 

1.           Faupl, P. (2000): Historische Geologie: eine Einführung. – Facultas, 270 s. Wien.

2.           Gradstein, F.M., Ogg, J.G., and Smith, A.G. (2004): Geologic Time Scale 2004. - Cambridge University Press.

3.           Havlíček, V., Marek, L. (1973): Bohemian Ordovician and its international correlation. – Čas. Min. Geol., 18, 225-232. Praha.

4.           Hedberg, H. D. (1976): International stratigraphic guide. - John Wiley and Sons, New York, 200s.

5.           Chlupáč, I. (2000): Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti. – Věst. Čes. geol. Úst., 75, 361-369. Praha.

6.           Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia, 436 s. Praha.

7.           Chlupáč, I., Štorch, P. (1997): Zásady české stratigrafické klasifikace (3. vydání). -  Věst. Čes. geol. Úst., 72, 193-204. Praha.

8.           Janočko, J. et al. (1999): Základy environmentálnej sedimentológie. – Prešov.

9.           Kalvoda, J., Bábek, O., Brzobohatý, R. (1998): Historická geologie. – Univerzita Palackého v Olomouci, 199 s. Olomouc.

10.      Michalík, J., Reháková, D., Kováč, M., Soták, J. & Baráth, I. (1999): Geológia stratigrafických sekvencií: Základy sekvenčnej stratigrafie. - Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava, 233 s. Bratislava.

11.      Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I. (1985): Stratigrafická a historická geológia. – SPN, 570 s. Bratislava.

12.      Nichols, G. (1999): Stratigraphy and Sedimentology. – Blackwell Publishing, 355 s. Oxford

13.      Ogg, J. G. (1995): Magnetic polarity time scale of the Phanerozoic. –  In Ahrens T.: Global Earth Physics, 240-270. Am. Geophys. Union.

14.      Pešek (2001): New information on stratigraphy of the Carboniferous. – Věst. Čes. geol. Úst., 76, 54. Praha.

15.      Petránek, J. (1993): Malá encyklopedie geologie. - JIH, České Budějovice,

16.      Plummer, Ch.C., McGeary, The Late D., Carlson D.H. (2004): Physical Geology. -  McGraw Hill Higher Education, Boston.

17.      Press, F., Siever, R. (1998): Understanding Earth - sekond edition. - W.H.Freeman and Copany, New York.

18.      Rawson, P. F., Dhondt A. V., Hancock J. M., Kennedy W. J. (1996): ProceedingsSecond International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries“. – Bull. Inst. roy. Sci. Natur. Belg., Sér. Sci. Terre, 66 – Supplement, 117 s. Bruxelles.

19.      Scotese, C. R., McKerrow W. S. (1990): Revised world maps and introduction. - In McKerrow, W. S., Scotese C. R.: Palaeozoic palaeogeography and biogeography. Geol. Soc. Mem., 12, 1-21. London.

20.      Vail, P. R., Mitchum, R.M, Todd, R.G., Widmier, J.M. et al. (1977): Seismic stratigraphy and global changes of sea level. in: Clayton, C.E. (ed): Seismic statigraphyaplication to hydrocarbon exploration. - Amer. Assoc. Petrol. Geology Memoirs, AAPG Mem. 26, 49 - 212. Tulsa.

1.           Ziegler, P. A. (1988): Evolution of the Arctic-North Atlantic and the western Tethys. – Amer. Assoc. Petrol. Geology Memoirs, AAPG Mem. 43, 198 s. Tulsa.

 

 

Paleontologie

 

1.           Augusta, J., Remeš, M. (1947): Úvod do všeobecné paleontologie. - Nakl. F. Horký. Praha.

2.           Haq, B. U., Boersma, A. (eds) 1978: Introduction to maríne micropaleontology. - Elsevier, New York - Oxford.

3.           Clarkson, E.N.K. (1998): Invertebrate paleontology and evolution. - Blackwell, New York (vydání 2005).

4.           Druščic, V.V. (1974): Paleontologija bezpozvonočnych. - Izd. MGU. Moskva.

5.           Druščic, V. V., Obručeva, O. P. (1971): Paleontologija. - Izd. MGU. Moskva.

6.           Dvořák, J., Růžička, B. (1972): Geologická minulost Země. - SNTL Praha.

7.           Fenton, C.L., Fenton, M. A., Rich, V.P., Rich, T.H. (1996): The Fossil Book – A Record of Prehistoric Life. Doubleday, New York.

8.           Green, O.R. (2001): A Manual of Practical Laboratory and Field Techniques in Palaeobiology. – Kluwer Academic, New York.

9.           Habětín, V. a kol. (1981): Kapesní atlas zkamenělin. – SPN Praha.

10.      Harper, D.A.T. ed. (1999): Numerical Palaeobiology. – Wiley, New York.

11.      Hendrych, R. 1980: Systém a evoluce vyšších rostlin. - SPN, Praha.

12.      Houša, V., Štys, P. (eds) 1989: Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. - Český překlad, 3. vydání. Academia, Praha.

13.      Ivanov, M., Hrdličková, S., Gregorová, R. (2002): Encyklopedie zkamenělin. - Rebo Praha.

14.      Kenrick, P., Crane, P. R. 1997: The origin and early diversification of land plants. a cladistic study. - Smithsonian Institut Press, Washington.

15.      Košťák, M. (2004): Dávný svět zkamenělin. – Granit Praha.

16.      Kvaček, Z. et al. (2000): Základy systematické paleontologie I. - Karolinum, Praha.

17.      Kvaček, Z. et al. (2004): Třetihorní rostliny severočeské hnědouhelné pánve. - Granit, Praha.

18.      Kumpera, O., Vašíček, Z. (1988): Základy historické geologie a paleontologie. - SNTL, 565 s. Praha.

19.      Lieberman, B.S. (2000): Paleobiogeography. – Kluwer Academic, New York.

20.      Mejen, S. V. 1987: Osnovy paleobotaniki. - Moskva.

21.      Michailova, I. A., Bondarenko, O.B. (1997): Paleontologia I, II. - Nakl. Moskevské státní univerzity, Moskva.

22.      Moore, R., Teichert, C., eds. (1953-1996): Treatise of Invertebrate Paleontology. - Geological Society of America and Kansas University press, Lawrence.

23.      Němejc, F. (1959-1975): Paleobotanika I-IV. - Academia, Praha.

24.      Novák, V. a kol. 1969: Historický vývoj organismů. - Academia, Praha.

25.      Obrhel, J. 1975: Paleobotanika. - Učební text, SPN, Praha.

26.      Orlov, J. A. (1958-1964): Osnovy paleontologii. - Izd. AN SSSR. Moskva.

27.      Pacltová, B. 1963: Metody paleobotanického výzkumu. - Učební text, SPN, Praha.

28.      Pacltová, B. (1990): Základy Mikropaleobotaniky. – SPN Praha.

29.      Pek, I., Mikuláš, R. (1996): Úvod do studia fosilních stop. - Práce ČGÚ. Praha.

30.      Pek, I., Vašíček, Z., Roček, Z., Hajn, V., Mikuláš, R. (1996): Základy zoopaleontologie. - UP Olomouc, 263 s.

31.      Piveteau J. ed. (1953): Traité de Paléontologie I-VII. – Masson Paris

32.      Pokorný, V. (1954): Základy zoologické mikropaleontologie. - ČSAV Praha.

33.      Pokorný, V. a kol. (1992): Všeobecná paleontologie. - UK Praha, 296 s.

34.      Prokop, R. (1989). Zkamenělý svět. – Práce, Praha 1989.

35.      Ride, W.D.L. ed. (2003): Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. - Česká společnost entomologická Praha, 181 s.

36.      Roček, Z. (2002): Historie obratlovců. - Academia, 511 s. Praha.

37.      Rosypal, S. a kol. 1992: Fylogeneze, systém a biologie organismů. - SPN, Praha.

38.      Rosypal, S. a kol. 1998: Přehled biologie. 3. vydání. - Scientia, Praha.

39.      Řehoř, F. (1995): Přehled paleontologie. - Ostravská Univerzita, 147 s.

40.      Shrock, R., Twenhofel, W. (1953): Principles of Invertebrate Paleontology. - McGraw-Hill, New York.

41.      Stewart, W. N., Rothwell, G. W. 1993: Paleobotany and the evolution of plants. - Cambridge University Press, Cambridge.

42.      Špinar, Z. (1960): Základy paleontologie bezobratlých. - ČSAV Praha.

43.      Špinar, Z. (1986): Paleontologie. - Polytechnická knižnice Praha.

44.      Špinar, Z. a kol. (1964): Systematická paleontologie bezobratlých. - Academia Praha.

45.      Špinar, Z., Burian, Z.  (1984): Paleontologie obratlovců. - Academia Praha.

46.      Švagrovský, J. (1976) Základy systematickej zooppaleontológie. – SPN, Bratislava.

47.      Tappan, H. (1980): The paleobiology of plant protists. - San Francisco.

48.      Taylor, T. N., Taylor, E. L. (1993): The biology and evolution of fossil plants.

zpět nahoru