V následující tabulce jsou zahrnuty útvary terciér a kvartér, které podle mezinárodní stratigrafické komise byly zrušeny, ale stále jsou požívány. Více informací lze nalézt v publikaci Gradstein, F.M., Ogg, J.G., and Smith, A.G. (2004).

 

 

EONOTÉM

ÉRATÉM

ÚTVAR

ODDĚLENÍ

STUPEŇ

MA

spodní hranice

 

FANEROZOIKUM

KENOZOIKUM

KVARTÉR

holocén

 

0,012

 

pleistocén

 

1,8

 

TERCIÉR

NEOGÉN

pliocén

gelas

2,6

 

piacenz

3,6

 

zancl

5,3

 

miocén

messin

7,2

 

torton

11,6

 

serraval

13,7

 

langh

16

 

burdigal

20

 

aquitan

23

 

PALEOGÉN

oligocén 

chatt                                                              

28

 

rupel

34

 

eocén

priabon

37

 

barton

40

 

lutet

49

 

ypres

56

 

paleocén

thanet

59

 

seland

62

 

dan

66

 

MEZOZOIKUM

KŘÍDA

svrchní

maastricht

71

 

campan

84

 

santon

86

 

coniac

89

 

turon

94

 

cenoman

100

 

spodní

alb

112

 

apt

125

 

barrem

130

 

hauteriv

136

 

valangin

140

 

berrias

146

 

JURA

svrchní

tithon

151

 

kimmeridž

155

 

oxford

161

 

střední

callov

165

 

bathon

168

 

bajoc

172

 

aalen

176

 

spodní

toarc

183

 

pliensbach

190

 

sinemur

197

 

hettang

200

 

TRIAS

svrchní

rhaet

204

 

nor

217

 

carn

228

 

střední

ladin

237

 

anis

245

 

spodní

olenek

250

 

ind

251

 

PALOZOIKUM

PERM

loping

 

260

 

guadalup

 

271

 

cisural

 

299

 

KARBON

svrchní

stephan

 

 

westphal

 

 

namur

 

 

spodní

visé

345

 

tournai

359

 

DEVON

svrchní

famen

375

 

frasn

386

 

střední

givet

392

 

eifel

498

 

spodni

ems

407

 

prag

411

 

lochkov

416

 

SILUR

svrchní

přídolí

419

 

ludlow

423

 

spodní

wenlock

428

 

llandovery

444

 

ORDOVIK

svrchní

ashgill

 

 

caradok

 

 

střední

llanvirn

 

 

spodní

arenig

 

 

tremadok

488

 

KAMBRIUM

svrchní

 

501

 

střední

 

513

 

spodní

 

542

Prekambrium

PROTEROZOIKUM

NEOPROTEROZOIKUM

1000

MEZOPROTEROZOIKUM

1600

PALEOPROTEROZOIKUM

2500

ARCHAIKUM

nedefinováno

 

 ZPĚT NAHORU           ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU